En ämnesöverskridande ansats för att minska markskador vid drivning

Senast ändrad: 15 oktober 2016

Projektet "En ämnesöverskridande ansats för att minska markskador vid drivning i samband med slutavverkning" pågick 2012-2014.

I en unik ämnesöverskridande studie studerar forskarna strategier för att minska markskadorna vid drivning i samband med slutavverkning. Studien omfattar markfysik, biogeokemi, tekniska aspekter samt attityder inom skogssektorn. Markskador efter drivning med skotare ska undersökas på provytor i inströmningsområden, mellanliggande områden och utströmnings­områden utmed avverkade sluttningar i en randomiserad blockdesign. Behandlingarna utgörs av ingen körning, körning, körning på hyggesrester och körning på stockmattor, varav de två sistnämnda är åtgärder som vidtas idag för att motverka markskador inom skogsbruket.

Forskarna ska kvantifiera markkompaktering, spårdjup, bränsle- och tidsåtgång och biokemiska processer med fokus på kvicksilver, kol och kväve. Detta ger underlag för att utforma råd om hur man kan planera drivningen på ett tekniskt, kostnads- och miljömässigt effektivt sätt. Sociala strukturer och attityder till markskador på grund av körning i terräng ska undersökas inom skogssektorn för att identifiera möjligheter att förbättra nuvarande metoder och arbetssätt.

Projektet finansieras av FORMAS. Det har en total budget om fyra miljoner kronor, varav SLU står för en miljon kronor.

Från institutionen medverkar Kevin Bishop och Karin Eklöf.

Extern samarbetspartner är Skogforsk.


Kontaktinformation
Sidansvarig: Kevin.Bishop@slu.se