Ekosystemtjänster

Senast ändrad: 30 juni 2016
Gysinge_880x660_foto_Simon_Hallstan.jpg

De produkter och tjänster som växter, djur och andra organismer ger oss människor kallas för ekosystemtjänster. Rent dricksvatten, pollinering av grödor och möjligheten att bada och fiska är exempel.

Ekosystemtjänster från sjöar och vattendrag

Hot mot sjöars och vattendrags ekosystemtjänster

Aktuella projekt

  • I projektet BESAFE undersöks vilka argument som biter på olika nivåer av intressenter och beslutsfattare samt allmänhet vad gäller skydd av biodiversitet och ekosystemtjänster.
  • SafeDrink är ett Formas-projekt som handlar om hälsofarliga kemikalier i dricksvatten.

 


Kontaktinformation
Sidansvarig: simon.hallstan@slu.se