Växtskyddsmedel i typområden och åar

Senast ändrad: 01 juni 2016
IMG_1799.JPG

Typområden på jordbruksmark är ett undersökningsprogram som ingår i Naturvårdsverkets nationella miljöövervakning. Syftet med undersökningsprogrammet är att öka kunskapen om jordbrukets påverkan från växtskyddsmedel och växtnäring på yt- och grundvattenkvalitet. 

Typområdena fungerar som exempelområden. En viktig del är att följa den långsiktiga förändringen över tiden. Miljöövervakningen av växtskyddsmedel omfattar bäckar i fyra små avrinningsområden (800-1700 hektar) som representerar fyra stora jordbruksregioner i Sverige (Skåne, Halland, Västra Götaland och Östergötland). Här provtas ytvatten, grundvatten och sediment.

Växtskyddsmedel provtas också i två lite större skånska åar (Vege å och Skivarpsån).

Växtskyddsmedel i nederbörd och luft

Vid en station på Söderåsen (Vavihill, Skåne) provtas regnvatten och luft och från och med år 2009 ingår även en station för regnvatten i Aspvreten som ligger på östkusten.Kontaktinformation

Jenny Kreuger, forskningsledare
Institutionen för vatten och miljö, SLU
jenny.kreuger@slu.se, 018-672462, 0705-672462

Sidansvarig: Mikaela.Gonczi@slu.se