SLU-nyhet

Poppel som tål nordligt klimat öppnar nya möjligheter

Publicerad: 24 februari 2016

Snart kan frosthärdig poppel finnas på marknaden tack vare samarbete mellan forskare på SLU och företaget Swetree. Då kan odlare upp till södra Norrland odla snabbväxande poppel till bioenergi, massaved eller pellets. I framtiden kan det komma nya användningsområden som textilier eller möbelvirke.

SLU:s poppelodlingar i Krusenberg. Foto: Almir Karacic

SLU:s poppelförsök i Krusenberg utanför Uppsala. Foto: Almir Karacic

De popplar som finns tillgängliga för odling i dag kan bara odlas i södra Sverige. Nu har företaget Swetree testat flera kloner som fungerar upp till Sundsvall. Materialet de har utgått ifrån kommer från SLU:s försöksodlingar i Krusenberg utanför Uppsala. Företaget och SLU ska nu tillsammans sammanställa underlag för att registrera klonerna hos Skogsstyrelsen.

- Under de senaste åren har vi fokuserat på poppel som fungerar  under svenska förhållanden. Resultaten är lovande och allt fler stora och små markägare vill prova på att odla poppel. Idag känns poppel som ett potentiellt lönsamt alternativ, säger Almir Karacic forskare på institutionen för Växtproduktionsekologi, SLU.

Bekämpa ogräs och viltskador i början

Poppel kan odlas på åkermark, betesmark eller tidigare omvandlat åkermark, till exempel granåkrar som avverkats. För att lyckas med odlingen är det viktigt att bekämpa ogräs och undvika skador från vilt i början.  Efter ca 15-20 år är det dags att avverka och då kan man antingen odla poppel igen eller en annan gröda.

Det finns avsättning som energigröda/pappersmassa men med mer poppel i Sverige kan det bli intressant även för möbel- och textilindustri.

Klimatanpassade kloner

Men om odlingen i Sverige ska bli stor behöver vi klimatanpassade kloner. Det planerar Almir Karacic och hans kollegor arbeta mer med i framtiden. Framför allt måste klonerna är frosthärdiga , det vill säga fenologiskt anpassade till växtperioden. De måste också vara motståndskraftiga för sjukdomar och givetvis produktiva.

- Det är möjligt att  få fram fungerande kloner men det krävs ett systematiskt  arbete med poppelfenologi, säger Almir Karacic.

Förutom Swetree arbetar forskarna tillsammans med flera andra företag och forskare i andra länder. Det finns försöksodlingar även i till exempel Ryssland, Polen och de baltiska länderna.


Kontaktinformation