Sveriges lantbruksuniversitet

Välkommen till Kustlaboratoriet!

Kustlaboratoriet tillhandahåller vetenskaplig rådgivning baserade på ekosystemansatsen för våra olika rådgivningsprogram. Laboratoriets huvudkontor finns i Öregrund med lokalkontor i Simpevarp och i Väröbacka. Laboratoriet har också personal på Havsfiskelaboratoriet i Lysekil. Till institutionen hör också Försöksstationen i Älvkarleby.

Johanna Mattila, avdelningschef/forskningsledare
Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, SLU
johanna.mattila@slu.se, 010-478 41 42

Publicerad: 18 oktober 2016 - Sidansvarig: pontus.mattsson@slu.se