Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för livsmedelsvetenskap

Institutionen ansvarar för såväl yrkesprogram som masterprogram inom ämnet Livsmedelsvetenskap. Vår forskning är fokuserad på sammansättning och egenskaper hos våra vanligaste livsmedel, samt belyser hur dessa påverkas av olika faktorer under hela livsmedelskedjan, från råvara till färdig produkt. Från och med den 1:a januari 2017 ingår institutionen i institutionen för molekylära vetenskaper.