Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Lövsta forskningscentrum

Europas modernaste anläggning för undervisning och forskning om lantbrukets djur, mjölkkor, grisar och fågel. Invigt 2012.

 

 

Forskningscentret är en betydande framtidssatsning och en viktig resurs för att bidra till kunskap om hur vi förenar modernt lantbruk och animalieproduktion med god djurvälfärd, miljöhänsyn och ekonomisk bärkraft.

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) ansvarar för verksamheten genom sin fakultet för veterinärmedicin och husdjursvetenskap. På Lövsta bedrivs utbildning och forskning om mjölkkor, gris och fågel. Här undervisas studenter och forskarstuderande i praktiska moment under utbildningen. Här erbjuds SLU:s forskare, kollegor från andra länder och näringslivet en unik miljö för olika studier.

I djuranläggningarna på Lövsta arbetar ett 30-tal anställda med drift och tillsyn av djuren med målet att Lövsta ska vara ett föredöme i föreningen av modern lantbruksdrift med god djurvälfärd. Fakultetens ansvarsområden är djurhållning, djurhälsa, djurskydd, livsmedelssäkerhet och folkhälsa – för djurens och människans bästa.

Vid den nya anläggningen på Lövsta ska internationella forskarkollegor och forskare inom näringslivet erbjudas en unik forskningsmiljö, där ny teknik inom djurproduktionen beforskas och utprovas, där det pågår forskning av högsta klass inriktad på djurvälfärd och djurhälsa, klimatsmart djurhållning och uthållig livsmedelsproduktion.


  SP logotype

Lövsta är kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO-standarden. Läs mer

 
Sidan uppdaterad: 2015-11-27. Sidansvarig: yvonne.hallen@slu.se

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap  Organisationsnummer 202100-2817
Postadress  Box 7084  750 07 Uppsala • Telefon  018 - 67 10 00