Sveriges lantbruksuniversitet

Håll dig uppdaterad om miljöanalys

Här kan du hålla dig uppdaterad genom att ta del av resultat och ämneskunskap från SLU:s fortlöpande miljöanalys. Läs nyheter, följ oss på Twitter, läs populärvetenskapligt skrivna inslag i kunskapsbanken eller i SLU:s tidning Miljötrender.

Omslag för Miljötrender om klimatförändringar. Fotokollage: Jenny Svennås-Gillner.

Läs senaste Miljötrender med tema klimatförändringar

Redan nu finns en hel del kunskap som stöd både för att mota och möta ett förändrat klimat.

I senaste numret av Miljötrender från SLU kan du bland annat läsa om: framtidens Östersjö, näringsfattigare arktiska vatten, skogens klimatnytta, naturliga myrars klimatpåverkan och om hur jordbruket möter ökad torka och väta.

Läs också om hur man med konstnärliga metoder kan vidga kunskapen om kommande klimatförändringar.

Ursholmen i Kosterhavet. Foto: Ann-Katrin Hallin, SLU.

Fiskfaunan i Kosterhavet kartlagd

SLU har på uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götaland genomfört en kartläggning av fisk- och kräftdjursbestånden, och deras uppväxtområden, i och i anslutning till Kosterhavets nationalpark.

Inventeringen visar att klorockan är ovanligt talrik i området och att även andra broskfiskar, som blåkäxa och havsmus, påträffas. Sannolikt har införandet av ett särskilt sorteringsgaller i räktrålarna haft positiva effekter på de tre fiskarnas överlevnad i området.

Publicerad: 05 september 2017 - Sidansvarig: fomaredaktion@slu.se