Det här gör vi inom program försurning

Senast ändrad: 15 februari 2017
verksam-forsurning600.jpg

Program Försurning ger en plattform för arbete med miljökvalitetsmålet Bara naturlig försurning och bidrar till fullföljandet av Sveriges åtaganden under Luftkonventionen (UNECE/CLRTAP).

I programmets verksamhet ingår att utvärdera data och ge underlag för bedömningar av försurning i skogsmark och vattendrag. En aktuell fråga är försurningspåverkan från skogsbruket och uttaget av biobränsle.

Verksamhetslänkar


Kontaktinformation

Stefan Löfgren, Forskningsledare
Institutionen för vatten och miljö, Sektionen för geokemi och hydrologi, SLU
stefan.lofgren@slu.se, 023-79 34 57, 070-69 55 177

Sidansvarig: fomaredaktion@slu.se