Sveriges lantbruksuniversitet

Klimat

Vi stödjer arbetet för miljömålet Begränsad klimatpåverkan och Sveriges internationella klimatrapportering.

Ola Langvall. Foto/photo: Viktor Wrange

Kontakta mig gärna!

Vill du samarbeta med oss eller har du frågor om vårt miljöanalysarbete? Välkommen att kontakta mig!

Ola Langvall, koordinator, ola.langvall@slu.se, tel. 0472-26 3 180, 070-600 52 26, Enheten för skoglig fältforskning, SLU