Upphandling av musslor i Östersjön

Publicerad: 01 september 2016 - slu.se

Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, kommer att upphandla upptag av kväve och fosfor, genom ersättning för skördad och ur Östersjön upptagen fångst av musslor, som en del av det EU-finansierade projektet NutriTrade. Försöket syftar till att undersöka om musselodling kan vara en lämplig åtgärd för att minska mängden kväve och fosfor i Östersjön.

Upphandling av musslor i Östersjön

Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, upphandlar upptag av kväve och fosfor, genom ersättning för skördad och ur Östersjön upptagen fångst av musslor, som en del av det EU-finansierade projektet NutriTrade. Försöket syftar till att undersöka om musselodling kan vara en lämplig åtgärd för att minska mängden kväve och fosfor i Östersjön.

Årets upphandling annonserades ut den 14 januari och sista dag för att lämna anbud var den 23 februari. Intresserade musselodlare kunde lämna anbud via TendSign. SLU har tecknat kontrakt med en musselodlare i Östergötland, som ska odla musslor för skörd hösten 2017.

En ny upphandlingsomgång kommer att annonseras ut hösten 2017.

   

 

NutriTrade

Inom projektet NutriTrade genomförs flera pilotprojekt för att med hjälp av olika ekosystemtjänster minska mängden kväve och fosfor i Östersjön.  Den åtgärd som prövas i Sverige är odling och skörd av blåmusslor.  NutriTrade är finansierat av Interreg Central Baltic, som är en av EU:s strukturfonder, vilken i sin tur är finansierad av EU:s regionala utvecklingsfond. Koordinator för NutriTrade är John Nurminen Foundation i Helsingfors. Övriga medverkande organisationer är Natural Resources Institute Finland (LUKE) och Helsingfors Universitet.


Kontaktinformation

Katarina Elofsson Forskare FLK vid Miljöekonomi
Institutionen för ekonomi, SLU
katarina.elofsson@slu.se, 018-671798      

Sidansvarig: emma.arias.olsson@slu.se