Upphandling av musslor i Östersjön

Publicerad: 24 maj 2016 - slu.se

Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, kommer att upphandla upptag av kväve och fosfor, genom ersättning för skördad och ur Östersjön upptagen fångst av musslor, som en del av det EU-finansierade projektet NutriTrade. Försöket syftar till att undersöka om musselodling kan vara en lämplig åtgärd för att minska mängden kväve och fosfor i Östersjön.

Upphandlingen annonserades ut den 14 januari och sista dag för att lämna anbud är den 23 februari. Intresserade musselodlare uppmuntras att lämna anbud via TendSign.

.


NutriTrade

Inom projektet NutriTrade genomförs flera pilotprojekt för att med hjälp av olika ekosystemtjänster minska mängden kväve och fosfor i Östersjön.  Den åtgärd som prövas i Sverige är odling och skörd av blåmusslor.  NutriTrade är finansierat av Interreg Central Baltic, som är en av EU:s strukturfonder, vilken i sin tur är finansierad av EU:s regionala utvecklingsfond. Koordinator för NutriTrade är John Nurminen Foundation i Helsingfors. Övriga medverkande organisationer är Natural Resources Institute Finland (LUKE) och Helsingfors Universitet.


Kontaktinformation
Sidansvarig: anna.eriksson@slu.se