Sveriges lantbruksuniversitet

Nationella genbanken för vegetativt förökade trädgårdsväxter

I den Nationella genbanken bevaras de äldre sorter av frukt, bär, köks- och prydnadsväxter som samlats in genom Pom och valts ut för långsiktigt bevarande. Genbanken består av tre delar: huvudsätet i Alnarp, lokala klonarkiv samt skyddad odling för bär.

Nya Grönt kulturarv®-sorter presenteras snart!

Den 4 oktober presenterar vi 2018 års nyheter i Grönt kulturarv®-sortimentet: två rosor, två perenner och en krukväxt! Sorterna finns att köpa i handelsträdgårdar och garden centers nästa vår.

Publicerad: 23 september 2017 - Sidansvarig: linnea.oskarsson@slu.se