Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Välkommen till fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap!

 

Med sikte mot framtiden bedriver fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap (NJ) verksamhet av intresse för
• jordbrukets produktion av livsmedel, foder, bioenergi och industriråvaror
• vattnet och akvatiska resurser, kvalitet och hållbara nyttjande
• biologisk mångfald och ekosystemtjänster
• miljökommunikation och landsbygdsutveckling

Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap (NJ) är med 1 700 studenter och 1 100 anställda den största av de fyra fakulteterna vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Mer om NJ-fakulteten . . .

Kontakt:


Lediga tjänster

NJ-fakultetens stipendier

NJ-fakultetens interna nyheter


Kalendarium

Prenumerera på kalendarium och nyheter med RSS

Läs RSS-handledningen om hur du gör


Tema-forskning till nytta för samhället

Anna Schnürer i biogaslabbet. Foto: Jenny Svennås-Gillner, SLU.

NJ-fakulteten och näringen sam-
finansierar stora Tema-forsknings-
program för att forskning av högsta vetenskapliga kvalitet ska komma till nytta för samhället.

Läs om fem spännande Tema-forskningsprogram.

Vår forskning bidrar till lösningar på framtidens problem

Isolering av bakterier från malariamyggor. Foto: Jenny Svennås-Gillner, SLU.

NJ-fakultetens forskning är relevant för både samtiden och framtiden. Våra forskare arbetar med att lösa många av de problem som har betydelse för klimat, hälsa och välfärd.

Läs om nio exempel som bidrar till lösningar på framtidens problem.


Nyheter

2016-05-24 -  Svårt nå utsläppsmål för fosfor
Sverige behöver enligt internationella mål minska sitt fosforläckage till Egentliga Östersjön till maximalt 308 ton fosfor per år. Men även om Sverige stoppar alla mänskliga utsläpp, får Sverige svårt...
2016-05-20 -  ”Resande i skrämsel”
”Jag kan inte räkna dem alla – alla gånger som vi uppmanats att köpa ekologiskt för hälsans skull. Ett återkommande tema är att skrämma oss med rester av bekämpningsmedel i olika matvaror. Själva poängen...
2016-05-17 -  Installationsfest i Umeå
Den 13 maj installerades fyra nya professorer vid en ceremoni i P-O Bäckströms sal i Umeå. Därefter följde middag, dans och underhållning.
2016-05-13 -  ”Det omvända miljonprogrammet”
”Vi argumenterar för det omvända miljonprogrammet, där stadens medborgare väljer att flytta till den moderna landsbygden.”
 
Sidan uppdaterad: 2014-07-02. Sidansvarig: li.gessbo@slu.se

Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap • njfak@slu.se  
Box 7082, 750 07 Uppsala • Tel. 018 67 10 00  •  Org.nr: 202100-2817