Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Disputationer och licentiatföreläsningar

Här listas doktorsdisputationer och licentiatföreläsningar, med länkar till abstract i avhandlingarna. I förekommande fall visas också det svenska pressmeddelandet.

  • Tryck på Sök-knappen till höger så visas en lista med samtliga disputationer i datumordning.
  • Förfina sökningen genom att först välja tidpunkt, typ av händelse, fakultet, och/eller författare.
  • Läs mer om akademiska högtider (doktorspromotion, inklusive hedersdoktorer, professorsinstallation)

Närmast förestående avhandlingar

2015-02-12 -  Biogas Production from Thin Stillage. Exploring the microbial response to sulphate and ammonia.

(Disputation)


2015-02-12 13:00, Loftets hörsal

Respondent: MSc Jan Moestedt, MIKROBIOLOGI

Opponent: Professor Alfons von Stams, Laboratory of Microbiology, Wageningen University, The Netherlands


2015-02-13 -  Strategies for functionalization of recombinant spider silk

(Disputation)


2015-02-13 09:15, Uppsala, Audhumla, VHC

Respondent: Ronnie Jansson, ANATOMI, FYSIOLOGI OCH BIOKEMI

Opponent: Assistant Professor Sarah Bondos, Texas A & M University, USA


2015-02-13 -  The long-term history of temperate broadleaves in southern Sweden

(Disputation)


2015-02-13 09:30, Alnarp, Craafordsalen

Respondent: MSc Tove Hultberg, SYDSVENSK SKOGSVETENSKAP

Opponent: Professor Fraser Mitchell, School of Natural Scieces, Botany Building, Trinity College, Dublin, Ireland


2015-02-13 -  Metabolic Engineering for Production of Complex Lipids in Tobacco (Nicotiana benthamiana) Leaves and Rice (Oryza sativa) Endosperm

(Disputation)


2015-02-13 09:30, Uppsala, Sal A281, BioCentrum

Respondent: MSc Selcuk Aslan, VÄXTBIOLOGI

Opponent: Professor Edgar B Cahoon, Dept. of Biochemistry, University of Nebraska, Lincoln, U.S.A


2015-02-13 -  Forest restoration guided by an umbrella species: will measures to protect the white-backed woodpecker benefit saproxylic beetles?

(Licentiatföreläsning)


2015-02-13 13:00, Umeå, P.O. Bäckströms sal (Aulan)

Respondent: MSc David Bell, Institutionen för vilt, fisk och miljö
2015-02-19 -  Tools for Improved Communication Increased Participation - the Case of Reindeer Husbandry in Land Use Dialogs

(Disputation)


2015-02-19 10:00, Umeå, P.O. Bäckströms sal (Aulan)

Respondent: MSc Per Sandström, Skoglig resurshushållning

Opponent: Docent Bruce Forbes, Arctic Centre, University of Lapland, Rovaniemi, Lapland


2015-02-20 -  Molecular Analysis of Growth Cessation and Dormacy in Hybrid Aspen

(Disputation)


2015-02-20 10:00, Umeå, P.O. Bäckströms sal (Aulan)

Respondent: MSc Szymon Tylewicz, SKOGLIG GENETIK O VÄXTFYSIOLOGI

Opponent: Professor Isabel Allona, Centre for Plant Biotechnology and Genomics U.P.M. - I.N.I.A. Parque Cientifico y Tecnológico de la U.P.M. Madrid, Spanien


2015-02-20 -  Structural and Interaction Studies of Polysaccharides by NMR Spectroscopy

(Disputation)


2015-02-20 10:00, BioCentrum

Respondent: Msc Lena Lundqvist, Institutionen för kemi och bioteknologi

Opponent: Professor Petra Mischnick, Technische Universität Braunschweig, Institut für Lebensmittelchemie, Braunschweig, Germany


2015-02-20 -  Growth Models and Silviculture in Genetically Improved Stands of Norway Spruce, Scots Pine and Loblolly Pine.

(Disputation)


2015-02-20 13:00, Alnarp, Craafordsalen

Respondent: Jägmästare Samuel Egbäck, SYDSVENSK SKOGSVETENSKAP

Opponent: Professor Euan Mason, School of Forestry, College of Engineering, University of Canterbury, Christchurch, New Zealand


2015-02-24 -  In silico analysis of Treponema and Brachyspira genomes: Assembly, annotation and phylogeny

(Disputation)


2015-02-24 09:15, Uppsala, Dvalin, VHC

Respondent: M.Sc. Mamoona Mushtaq, HUSDJURSGENETIK

Opponent: Professor Guy Perrière, Université Claude Bernard Lyon, France


 

Sök bland kalenderhändelser

Från datum:
dag månad år

Till datum:
dag månad år

Händelse:


Fakultet:


Författare (hela eller del av namnet):


SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen 
Innehåll på webbplatsen: sidansvarig eller webbredaktionen@slu.se • Tekniska problem: it-stod@slu.se