Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Disputationer och licentiatföreläsningar

Här listas doktorsdisputationer och licentiatföreläsningar, med länkar till abstract i avhandlingarna. I förekommande fall visas också det svenska pressmeddelandet.

  • Tryck på Sök-knappen till höger så visas en lista med samtliga disputationer i datumordning.
  • Förfina sökningen genom att först välja tidpunkt, typ av händelse, fakultet, och/eller författare.
  • Läs mer om akademiska högtider (doktorspromotion, inklusive hedersdoktorer, professorsinstallation)

Närmast förestående avhandlingar

2014-08-15 -  Developing Theory of Public Involvement in Landscape Planning: Democratising Landscape

(Disputation)


2014-08-15 13:00, Ultuna, Uppsala, Undervisningshuset, sal N

Respondent: Doktorand Andrew Butler, Institutionen för stad och land

Opponent: Senior Lecturer Anna Jorgensen, Dept. of Landscape, University of Sheffield, UK


2014-09-11 -  Development and evaluation of a subunit DIVA vaccine against bluetongue virus serotype 8 in cattle

(Disputation)


2014-09-11 09:15, Uppsala, Audhumla, VHC

Respondent: M.Sc. Jenna Anderson, Institutionen för kliniska vetenskaper (KV)

Opponent: Professor Jose-Manuel Sanchez-Vizcaino, Complutense, Universtiy of Madrid, Spain


2014-09-12 -  Genome-wide analysis of Bacillus amyloliquefaciens strains to provide insight into their beneficial effects on plants

(Disputation)


2014-09-12 09:15, Uppsala, BioC A281

Respondent: M.Sc. Adnan Niazi, Institutionen för husdjursgenetik (HGEN)

Opponent: Professor Oleg Reva, University of Pretoria, South Africa


2014-09-12 -  Multiple Aphid Resistance from Alien Sources and Its Chromosomal Location in Bread Wheat

(Disputation)


-

2014-09-12 10:00, Alnarp, Crafoord Hall

Respondent: M.Sc. Leonardo A. Crespo Herrera, VÄXTFÖRÄDLING

Opponent: Dr. Mustapha El-Bouhssini, Senior Entomologist, ICARDA


2014-09-12 -  Imaging of Early Distal Osteoarthritis in Icelandic Horses

(Disputation)


2014-09-12 13:15, Uppsala, Audhumla, VHC

Respondent: M.Sc. Charles Ley, Institutionen för kliniska vetenskaper (KV)

Opponent: Professor Sheila Laverty, University of Montreal, Canada


2014-09-15 -  Computational and comparative investigations of syntrophic acetate oxidizing bacteria (SAOB) – Genome guided analysis of metabolic capacities and energy conserving systems

(Disputation)


2014-09-15 09:15, Uppsala, Audhumla, VHC

Respondent: M.Sc. Shahid Manzoor, Institutionen för husdjursgenetik (HGEN)

Opponent: Professor Bengt Persson, Linköpings universitet


2014-09-19 -  Using genomics to improve Bacillus anthracis diagnostics and outbreak investigations

(Disputation)


2014-09-19 09:15, Uppsala, sal L

Respondent: M.Sc. Joakim Ågren, Inst för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap

Opponent: Associate Professor Gregor Grass, Bundeswehr Institute of Microbiology, Germany


2014-09-25 -  Mast Cells in Bacterial Infections

(Disputation)


2014-09-25 09:15, Uppsala, Dvalin, VHC

Respondent: M.Sc. Elin Rönnberg, Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi

Opponent: Professor Petri Kovanen, Wihuri Reseach Institute, Helsinki, Finland


2014-09-26 -  Interactive 3-D Visualization and Data Correlation by Template Matching in Electron Microscopy Tomograms

(Disputation)


2014-09-26 13:00, Uppsala, ITC 2446 Polacksbacken

Respondent: MSc Lennart Svensson, Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi

Opponent: Associate Professor Willy Wriggers, Weill Conell Medical College & Researcher, D.E. Shaw Research New York, US


2014-09-26 -  Strategic use of straw at farrowing -Effects on behaviour, health and production in sows and piglets

(Disputation)


2014-09-26 13:15, Skara, Hernqvist aulan

Respondent: Veterinär Rebecka Westin, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa (HMH)

Opponent: Professor Sandra Edwards, Newcastle University, UK


 

Sök bland kalenderhändelser

Från datum:
dag månad år

Till datum:
dag månad år

Händelse:


Fakultet:


Författare (hela eller del av namnet):


SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • webbredaktionen@slu.se • Om webbplatsen