Sveriges lantbruksuniversitet

Smedjeveckan 2016

Välkommen till en inspirerande vecka på SLU i Skara Campus.

thumb_IMG_5363_1024.jpg

Veckan bjuder på populärvetenskapliga föreläsningar och uppvisningar tillsammans med samarbetande företag och organisationer.

Måndag 26/9

Inget program

Tisdag 27/9

Green Care-konferens
Sveriges första Green Carekonferens arrangeras i Skara. Green Care går ut på att använda lantbruksgårdare eller andra gröna miljöer för att främja människor hälsa och livskvalitet. Verksamheten kan delas in i fyra olika områden: djur, natur, trädgård och lantgårdar. Green Care vänder sig till en varierad målgrupp, allt från skolelever, person med funktionsnedsättning, nyanlända, vårdpatienter till äldre med demens.
Konferensen äger rum på Stadshotellet i Skara.
Klicka här för program

Seminarium om precisionsodling:
Hur skapar vi mer integrerade och precisions-inriktade åtgärder mot ogräs och växtskadegörare?

Målgrupp: Säljare, konsulenter, rådgivare och forskare inom Växtskydds- och ogräsbranschen i Sverige.


Lokal: SLU Skara, Undervisningshuset, Löfstedtssalen

Program

09:30 Samling med fika

10.00 Inledning, POS ambitioner att arbeta mer med växtskydd och ogräsbekämpning, danska erfarenheter av precisionsinriktat jordbruk, Kjell Gustafsson

10.30 Genomförda och pågående projekt inom POS, Johanna Wetterlind

10.45 Pågående projekt inom ÖKS projektet Innovationer för hållbar växtodling och EIP om fusarium och DON, Thomas Börjesson

11.00 Plats för fler korta inlägg

11.30 Grupparbete kring vilka insatser och åtgärder vi bör prioritera inom ett planerat tvåårsprojekt

 12.00 Lunch i Veterinärmuseet

13.00 Fortsatt grupparbete

14.00 Redovisning av grupparbete och sammanfattande diskussion.

15.00 Kaffe och avslutning

Anmälan senast torsdag 22/9 till kjell.gustafsson@agrovast.se eller 070-6240036. Anmäl även om du vill göra ett förberett inlägg.

Välkomna!

Precisionsodling Sverige (POS) och Interreg-projektet Innovationer för hållbar växtodling 

Onsdag 28/9

Green care-konferens
Sveriges första Green Carekonferens arrangeras i Skara. Green Care går ut på att använda lantbruksgårdare eller andra gröna miljöer för att främja människor hälsa och livskvalitet. Verksamheten kan delas in i fyra olika områden: djur, natur, trädgård och lantgårdar. Green Care vänder sig till en varierad målgrupp, allt från skolelever, person med funktionsnedsättning, nyanlända, vårdpatienter till äldre med demens.
Konferensen äger rum på Stadshotellet i Skara.
Klicka här för program

Hearings om framtida satsningar Endast för särskilt inbjudna
SLU och Västra Götalandsregionen har genom särskild treårig överenskommelse satsat på fyra utvecklingsområden. Dessa är Nöt- och lammkött med forskningsstationen Götala, Precisionsodling med forskningsstationen Lanna, Rådgivning (RådNu) samt Bioenergi. I ett gemensamt grönt kluster stärks samarbetet på SLU Campus i Skara, med bland andra JTI och Agroväst, men också med omgivande aktörer i länet, nationellt och internationellt. Nu planerar vi fortsättningen och under Smedjeveckan vill vi lyssna in och diskutera framtida utmaningar och samverkan inom respektive område.

Nöt- och lammkött Endast för särskilt inbjudna
Kl. 9.30-13 på SLU Skara
9.30 kaffe
10.00 Välkommen och kort introduktion
Margareta Stigson, Anna Hessle
10.15 Vad är framtidens utmaningar inom området? Presentation och dialog.
Hur kan den västsvenska satsningen svara upp mot utmaningarna och bidra till framtida utveckling?
Diskussion
12.00 Avrundning – sammanfattning
12.30 Lunch

Hearing om RådNu - kompetenscentrum för rådgivning Endast för särskilt inbjudna
Kl. 12.30-16 på SLU Skara
12.30 Enkel lunch
13.00 Välkommen och kort introduktion
Margareta Stigson, Magnus Ljung
13.15 Vad är framtidens utmaningar inom området? Presentation och dialog.
Vad har framtidssatsningen RådNu – ett nationellt kompetenscentrum för rådgivning identifierat för utmaningar?
Hur kan den västsvenska satsningen svara upp mot utmaningarna och bidra till framtida utveckling?
Diskussion. 
15.30 Avrundning och sammanfattning
16.00 Avslut

Torsdag 29/9

SLU i Skara, idag och i framtiden (för alla som är intresserade)
kl.9-11, Löfstedtsalen, Undervisningshuset, SLU, Malmgatan 10, Skara
Information om SLU:s verksamhet i Skara.
Platschef Margareta Stigson berättar om hur verksamheten ser ut idag.
Forskningsledare Bo Stenberg berättar om Precisionsskolan.se och Verktygsportalen för precisionsodling.
Samverkanslektor Mats Söderström presenterar SLU:s och Västra götalandsregionens samverkanssatsning inom precisionsodling.

 

Workshop och hearing (för särskilt inbjudna)

SLU och Västra Götalandsregionen har genom särskild treårig överenskommelse satsat på fyra utvecklingsområden. Dessa är Nöt- och lammkött med forskningsstationen Götala, Precisionsodling med forskningsstationen Lanna, Rådgivning (RådNu) samt Bioenergi. I ett gemensamt grönt kluster stärks samarbetet på SLU Campus i Skara, med bland andra JTI och Agroväst, men också med omgivande aktörer i länet, nationellt och internationellt. Nu planerar vi fortsättningen och under Smedjeveckan vill vi lyssna in och diskutera framtida utmaningar och samverkan inom respektive område.

Workshop om precisionsodling (för särskilt inbjudna)

K.11-14.30 i Löfstedtsalen, Undervisningshuset, SLU Skara
11.00 Välkommen
Margareta Stigson, Bo Stenberg
Kort introduktion om den nya infrastruktursatsningen på sensorteknik i växtodlingen och på försöksteknik som möter framtidens krav med bland andra forskningsassistent Lena Engström, som är insatt i stallgödselförsök.
Dialog kring framtidens forskningsutmaningar inom precisionsodling och möjligheter med fältförsök
12.00 Enkel lunch
12.30 - 14.30 Avrundning – sammanfattning

Hearing om framtida strategier för SLU Campus i Skara (för särskilt inbjudna)

Kl.16.00 i Veterinärhistoriska museet, SLU Skara
Välkommen
Margareta Stigson, Göran Fock
Kort lägesrapport och dialog om hur den västsvenska satsningen kan leva upp till framtidens utmaningar.
Vad har kommit fram hittills utifrån de olika mötena i Smedjeveckan?
Vilka förväntningar finns inför framtiden?
Strategidiskussion med finansiärer och övriga inbjudnaFredag 30/9

INSTÄLLT!

Jämställdhet och mångfald som utvecklingsfaktor

Seminarium och workshop under ledning av Kicki Borhammar, EDCS

 9.30 kaffe
10.00 Välkommen och kort introduktion
Anna-Karin Johnson
Vad innebär egentligen jämställdhet? Hur kan jämställdhet påverka en organisations effektivitet, innovationsförmåga och förutsättningar?
Teori varvas med praktiska övningar och diskussioner.
Under dagen får vi verktyg för att bli en attraktiv arbetsgivare och titta på jämställdhet ur ett hållbarhetsperspektiv. Dagen avslutas med en övning där deltagarna i grupper arbetar fram ett förslag på hur en plan, t ex jämställdhetsplan, kan se ut för att skapa reell förändring.

Seminariet ingår i projektet Livsviktigt, ett kompetensprojekt för livsmedelsbranschen. Deltagare där har förtur till seminariet, men anmälan är öppen för alla och sker till projektledare Anna-Karin Johnson senast 23 september.

Publicerad: 01 september 2016 - Sidansvarig: Vanja Sandgren