Sveriges lantbruksuniversitet

Pressrum vid SLU

SLU har experter inom bland annat miljö, bioenergi, landskapsarkitektur, markanvändning, livsmedel, vatten, fisk, husdjur, vilt, jord-, skogs- trädgårdsbruk.

Pressmeddelanden från SLU
Publicerad: 30 juni 2016 - slu.se