Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper
Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper

Per Alström

Anställd som taxonom, med ansvar för ArtDatabankens taxonomiska databas över Sveriges flercelliga organismer (Dynamisk Taxa).

Är ordförande i Kommittén för svenska djurnamn, som har till uppgift att fastställa svenska namn på de djur som skall presenteras utförligt i Nationalnyckeln. Är svensk fokalpunkt för Global Taxonomy Initiative (taxonomiskt initiativ under FN:s Biodiversitetskonvention, CBD). Är docent i systematik och evolutionsforskning och har tidigare arbetat vid Uppsala universitet och Naturhistoriska riksmuseet. Forskar på deltid på taxonomi, systematik och evolution hos i synnerhet asiatiska fågelarter.


Employed as a taxonomist, responsible for the Swedish Species Information Centre’s taxonomic database of the Swedish multicellular organisms.

Chairman of the Committee for Swedish Animal Names and Swedish National Focal Point of the Global Taxonomy Initiative (under the UN Convention on Biological Diversity). Associate Professor of Systematics and evolution. Part time doing research on taxonomy, systematics and evolution of, especially, Asian birds.

 Link to Per Alström's research

 

Personpresentation

Per Alström

Telefon:   018-672453, 070-4546965

E-post:   per.alstrom@slu.se

Adress:  
Artdatabanken
Box 7007
Bäcklösav 10
750 07 UPPSALA

Sidan uppdaterad: 2012-02-24.