Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper
Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper

Per Alström

Professor. Anställd som taxonom, med ansvar för olika frågor inom Svenska artprojektet.

Ordförande i Svenska artprojektets vetenskapliga kommitté och i Kommittén för svenska djurnamn. Är svensk fokalpunkt för Global Taxonomy Initiative (taxonomiskt initiativ under FN:s Biodiversitetskonvention, CBD).

Har tidigare arbetat vid Uppsala universitet och Naturhistoriska riksmuseet och innehaft en gästprofessur vid Kinesiska vetenskapsakademin.

Forskar på deltid på taxonomi, systematik och evolution hos fåglar, i synnerhet asiatiska tättingar, och är vice chefredaktör för den internationella ornitologiska tidskriften Avian Research.

 Länk till Per Alströms forskning


Professor. Employed as a taxonomist, responsible for various taxonomic issues within the Swedish Taxonomy Initiative.

Chairman of the Scientific Committee of the Swedish Taxonomy Initative and the Committee for Swedish Animal Names, and Swedish National Focal Point of the Global Taxonomy Initiative (under the UN Convention on Biological Diversity).

Previously employed at Uppsala University and the Swedish Museum of Natural History, and Visiting Professor at the Chinese Academy of Sciences.

Part time doing research on taxonomy, systematics and evolution of birds, especially Asian passerines, and Deputy Editor-in-Chief of the international ornithological journal Avian Research.

 Link to Per Alström's research

 

Kontaktinformation

Per Alström

Konsulent, Artdatabanken, program Taxonomi

Telefon:   018-672575, 070-4546965

E-post:   per.alstrom@slu.se

Postadress: 
Artdatabanken, Box 7007
75007 UPPSALA

Besöksadress: 
Bäcklösav 10, Uppsala

Sidan uppdaterad: 2014-09-05.