Sveriges lantbruksuniversitet

Programmet för odlad mångfald, Pom

Pom är Sveriges nationella insats för att långsiktigt bevara och nyttja våra kulturväxter och deras vilda släktingar. Sveriges riksdag beslutade år 2000 att Pom skulle genomföras som ett verktyg för att förverkliga Konventionen om biologisk mångfald.

Sockerärten 'Svartsjöbyn'. Foto Agneta Börjeson..jpg

Så här odlar du ärtor!

Följ hur ärtspecialisten Agneta Börjesson odlar sockerärtan 'Svartbjörsbyn'. Se hur ärtan utvecklas och växer från sådd till skörd. Och lär dig hur du gör för att ta eget frö till nästa odlingssäsong.

Foto: Agneta Börjeson

Publicerad: 02 juni 2017 - Sidansvarig: linnea.oskarsson@slu.se