Sveriges lantbruksuniversitet

Programmet för odlad mångfald, POM

POM är Sveriges nationella insats för att långsiktigt bevara och nyttja våra kulturväxter och deras vilda släktingar. Sveriges riksdag beslutade år 2000 att POM skulle genomföras som ett verktyg för att förverkliga Konventionen om biologisk mångfald.

Humlebok, textblock.jpg

Publikationer från POM

Här kan du beställa böcker och läsa broschyrer, rapporter, examensarbeten, veckans-växt-arkiv och populärvetenskapliga publikationer från POM.

Publicerad: 11 januari 2017 - Sidansvarig: linnea.oskarsson@slu.se