Sveriges lantbruksuniversitet

Riksskogstaxeringen

Officiell statistik om de svenska skogarna

 

Om Riksskogstaxeringen

93 års erfarenhet och data från inventeringar i skog och mark

Riksskogstaxeringens främsta syfte är att beskriva tillstånd och förändringar i Sveriges skogar. Uppgifterna används exempelvis för uppföljning och utvärdering av aktuell skogs-, miljö- och energipolitik.

Riksskogstaxeringen är en del av Sveriges officiella statistik.

Publicerad: 24 augusti 2016 - Sidansvarig: Riksskogstaxeringnen@slu.se