Ingångar till samverkan och innovation

Senast ändrad: 21 april 2017
sötvattenkonferens-SLU_150511_0233_jsg-300.jpg

Vill du samverka med SLU, kompetensutveckla dig eller har du en innovation på gång? Här hittar du kontaktuppgifter till oss som jobbar med samverkan inom olika delar av SLU.

Generella frågor om samverkan

Erik Fahlbeck, vicerektor för samverkan i Sverige

Ylva Hillbur, vicerektor för internationell samverkan

Mariette Manktelow, samverkanskoordinator åt vicerektor Erik Fahlbeck, 018-67 18 54, 076-117 94 49

Samverkanslektorer och forskare att fråga

Det finns samverkanslektorer och forskare att fråga inom olika ämnesområden. Välj från en lista.

Ingångar ämnesvis

Djur, miljö och landsbygdens produktionsfrågor

Margareta Stigson, platschef vid SLU i Skara, 0511-67 121,

SLU i Skara

 

Husdjursvetenskap och veterinärmedicin

Margareta Emanuelson, vicedekan med ansvar för samverkan, 018-67 16 49

Samverkan vid fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap

Jordbruk, naturresurser och samhällsvetenskap

Marnie Hancke, samverkanskoordinator, 018-67 11 81

Samverkan vid fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap 

 

Miljöanalys

Vill du samarbeta med SLU inom miljöanalys? Eller har du frågor om vårt miljöanalysarbete?

Skogsvetenskap

Göran Sjöberg, statskonsulent, 090-786 82 96

Samverkan vid fakulteten för skogsvetenskap

 

Trädgårdsvetenskap och landskapsplanering

Håkan Schroeder, chef för Omvärld Alnarp, 040-41 51 33, 070-317 69 53.
Omvärld Alnarp - LTV-fakultetens enhet för nationell och internationell samverkan mellan SLU och olika intressenter

 

Lisa Germundsson, koordinator för Partnerskap Alnarp, 040-41 52 53

Partnerskap Alnarp - trädgård, skog och jordbruk

 

Johan Ascard, verksamhetsledare på Tillväxt trädgård, 040-41 50 62, 0730-41 52 87

Tillväxt trädgård - akademi och näringsliv i samverkan

 

Anders Rasmusson, partnerskapskoordinator vid Movium partnerskap, 040-41 52 01, 0707-82 29 46

Movium partnerskap - hållbar stadsutveckling  

Företagsutveckling och innovationer - SLU Holding

SLU Holding initierar, stödjer, utvecklar och investerar i innovationer med bas inom SLU och den gröna sektorn.

Urban Eriksson
VD för SLU Holding

Tel: 018-67 25 45
Mobil: 070-645 04 10

Turid Sundin Carlsson
Operativ chef för SLU Holding

Tel: 018-67 14 16
Mobil: 070-564 03 45

Kurser, konferenser och studentkontakter

Kompetensutveckling och uppdragsutbildning

Margareta Stigson
Chef för sekretariatet för uppdragsutbildning

Tel: 0511-67-121

 

Kompetensutbildning för yrkesverksamma

Kontakter mellan arbetsgivare och SLU-studenter

Kontakta SLU Karriär för mer information om hur du som arbetsgivare kan samarbeta med SLU:s studenter för t.ex. examensarbeten, projektarbeten och praktik.

Roger Pettersson
Avdelningschef vid Utbildningsavdelningen 
Tel: 018-67 30 22

Kontakter med tidigare SLU-studenter (alumner)

SLU Alumn erbjuder bland annat nätverk och karriärmöjligheter till dig som studerat vid SLU. Som tidigare student vid SLU är du en viktig ambassadör för vårt universitet och den utbildning du läst.

Roger Pettersson
Avdelningschef vid Utbildningsavdelningen 
Tel: 018-67 30 22


Kontaktinformation

Mariette Manktelow, samverkanskoordinator, planeringsavdelningen, SLU
mariette.manktelow@slu.se, 018-67 18 54, 076-117 94 49

Sidansvarig: nora.adelskold@slu.se