Möt SLU i Almedalen

Senast ändrad: 14 juni 2017
AlmedalenBs_300.jpg

Hur kan livsmedelsstrategier öka matproduktionen i Sverige? Behövs ett nytt samhällskontrakt för skogen? Kan samarbete mellan djur- och humansjukvård minska problemen med antibiotikaresistens? Är EU:s GMO-lagstiftning ett hinder för Sveriges livsmedelsstrategi? Hur får vi unga entreprenörer att söka sig till den biobaserade ekonomin? Hur kan landsbygden dra nytta av globaliseringen? Det är några av de frågor som lyfts av SLU under Almedalsveckan i år.

2017 års program siktar på framtiden

För åttonde året i rad medverkar SLU med seminarier under politikerveckan i Almedalen, som startar söndagen den 2 juli 2017. SLU:s egna seminarier arrangeras 4, 5 och 6 juli på Campus Gotland, alldeles intill Almedalen.

Flera SLU-forskare medverkar också i arrangemang på andra platser, ibland med andra organisationer som arrangör.

Nedan syns de seminarier som har registrerats hittills i det officiella programmet.

Huvudprogrammet på Campus Gotland

Seminarierna i SLU:s huvudprogram hålls i Sal E35 på Uppsala universitet – Campus Gotland. Adressen är Cramérgatan 3, Visby. Använd länkarna för mer information om ämnet och de medverkande.

Tisdag 4 juli

Ett nytt samhällskontrakt för skogen? Hur hittar vi en ny väg framåt?
Sveriges lantbruksuniversitet
10:00 - 11:50 Campus Gotland, Cramérgatan 3, Sal E35

Unga i klyftan mellan stad och land: utmaningar i Sverige och Afrika
Sveriges lantbruksuniversitet
12:00 - 12:50 Campus Gotland, Cramérgatan 3, Sal E35

Teknikneutralitet i praktiken – hur ska moderna växtförädlingstekniker få en chans i Sverige och EU?
Sveriges lantbruksuniversitet, Mistra Biotech
15:15 - 17:15 Campus Gotland, Cramérgatan 3, Sal E35

Onsdag 5 juli

Djur- och humansjukvård måste samarbeta mer mot antibiotikaresistens – det gäller en och samma hälsa
Sveriges lantbruksuniversitet
08:15 - 09:30 Campus Gotland, Cramérgatan 3, Sal E35

Det ska produceras mer mat i Sverige enligt regeringens livsmedelsstrategi, men hur ska det gå till?
Sveriges lantbruksuniversitet
10:00 - 11:50 Campus Gotland, Cramérgatan 3, Sal E35

Future Cities, Urbanscapes! A landscape perspective to help tackle 21st century urban challenges
Swedish University of Agricultural Sciences/Movium
12:00 - 12:50 Campus Gotland, Cramérgatan 3, Sal E35

Torsdag 6 juli

Många regioner tar fram egna livsmedelsstrategier, men hur går man från ord till handling?
Sveriges lantbruksuniversitet, Region Gotland, Region Kalmar, Uppsala kommun, Hushållningssällskapens förbund, Gotland Grönt Centrum AB, LRF
08:00 - 09:45 Campus Gotland, Cramérgatan 3, Sal E35

Nytänkande kring ekonomi och lokal organisering: globalisering i lokalsamhällets tjänst
Sveriges lantbruksuniversitet, Gotlands Utvecklingsbolag i samverkan (GUBIS), Microfonden Sverige, Coompanion, Hela Sverige ska leva, JAK-banken, Ekobanken
10:00 - 11:45 Campus Gotland, Cramérgatan 3, Sal E35

Fler evenemang där SLU-forskare medverkar

Kloka beslut bygger på forskning

SLU har arrangerat och medverkat i seminarier under Almedalsveckan sedan 2010. Här möter våra forskare politikerna som kommer för att diskutera några av våra viktigaste framtidsfrågor: miljön, maten, djurhälsan.

SLU vill i första hand att den forskning som genomförs här ska synas och ha betydelse i de beslut som tas i politiken idag. Men det är också viktigt vad vi tar med oss tillbaka från diskussioner och seminarier med allmänheten, politiker, intresseorganisationer och företag.

Kontaktperson

David.Stephansson@slu.se, 018-67 14 92

Fakta:

SLU:s medverkan tidigare år

Här finns information från SLU:sprogram på politikerveckan i Almedalen under tidigare år.


Kontaktinformation
Sidansvarig: david.stephansson@slu.se