Akademikonferens

Bli värd för en konferens

Du som planerar att arrangera en kongress eller konferens vet redan att dessa möten är viktiga i varumärkesbyggandet för din institution och hela universitetet men också för dig själv i din karriär. Värdskapet medför erkännande och kontakter och sätter fokus på ditt område. Det i sin tur kan i längden leda till mer forskningsmedel och främja internationella forskningssamarbeten.

Anbud / BID

Ibland är det flera universitet och forskare i världen som vill få det åtråvärda värdskapet och du behöver konkurrera med dem. Du kan vinna, vi hjälper dig! Akademikonferens har lång erfarenhet att formulera och producera vinnande anbud som i konferenssammanhang kallas BID. Vi hjälper dig också med de Power-point-presentationer som du kan behöva vid möten med beslutsfattare och ordnar s.k. site-inspections (rekognoseringsbesök) för dem.
Denna service är helt kostnadsfri för dig och din institution.

 

Publicerad: 31 mars 2017 -