Akademikonferens

Kontakt

Vi är anställda vid universitetet, några av oss vid SLU och några vid Uppsala universitet eller Karolinska Institutet. Våra medarbetare brinner för sitt arbete och vill se dig och din institution lyckas med konferensverksamheten och era evenemang. Vi har över 20 års erfarenhet av både stora och små konferenser och andra evenemang i Uppsala och på andra orter i Sverige.

Kontakt och adresser

Karolinska Institutet 
08-524 833 00
akademikonferens@ki.se 

SLU
018-67 10 03   
conference@slu.se  

Uppsala universitet
018-471 57 30
info@akademikonferens.uu.se 

 

Besöksadress 
Alma's allé 5
BioCentrum, plan 5             
756 51 Uppsala 

 

Leveransadress
Ulls väg 24E  (Ultunaposten)
756 51 Uppsala 

 

Postadress
Box 7059
750 07 Uppsala 

 

Faktureringsadress
SLU Fakturahantering
Ref 932XXX (xxx byts ut mot beställarens personliga kod)
Box 7090
750 07 Uppsala 

 

Organisationsnummer
Akademikonferens ekonomi administreras av SLU, Sveriges lantbruksuniversitet
som har org nr: 202100-2817 

 

Personal

 Personal

Personligt engagemang, lyhördhet, service och kvalitet är våra kärnvärden. Våra specialistkunskaper har vi fått genom utbildning och mångårig erfarenhet i

  • Ekonomi- och data

  • Marknadsföring och kommunikation

  • Hotell-, restaurang- och resebranschen

  • Ledarskap och organisation

För deltagarnas säkerhet vid konferenserna och som ett led i vår kvalitetssäkring är all vår personal första hjälpen- och brandutbildad.  

 

Caroline Almqvist
Projektkoordinator

caroline.almqvist@slu.se  
018-67 15 22

Lasse Blom
Projektledare

lasse.blom@slu.se
018-67 22 06

Maria Carlson
Projektkoordinator

maria.carlson@slu.se
018-67 15 33

Tia Eriksson
Enhetschef

tia.eriksson@slu.se
018-67 10 66

Monica Gunnarson
Projektledare

monica.gunnarson@slu.se
018-67 15 76

Karin Hornay
Projektledare

karin.hornay@slu.se  
018-67 15 34

Therese Huldtgren
Projektkoordinator

therese.huldtgren@slu.se
018-67 15 74

Annica Hultfeldt
Projektledare

annica.hultfeldt@slu.se
018-67 20 18

Merja Immonen
Projektledare

merja.immonen@slu.se  
018-67 20 02

Pernilla Lindgren
Administrativ assistent

pernilla.lindgren@slu.se
018-67 15 92

Marina Ledoux
Projektledare

marina.ledoux@slu.se 
018-67 15 31

Saori Mori-Lundin
Projektkoordinator

saori.mori.lundin@slu.se
018-67 15 27

Anna Rosendal  - tjänstledig
Projektledare

anna.rosendal@slu.se  
018-67 15 31

Lina Sarenius
Projektkoordinator

lina.sarenius@slu.se  
018-67 10 34

Jan Vapper
Bitr enhetschef

jan.vapper@slu.se  
018-67 22 90

Lena Vernersson
Projektledare

lena.vernersson@slu.se  
018-67 15 39

Yvonne Westergren
Ekonom

yvonne.westergren@slu.se  
018-67 15 30

Gabriella Widenfalk
Projektkoordinator

gabriella.widenfalk@slu.se  
018-67 15 10

Ellinor Wisén
Projektkoordinator

ellinor.wisen@slu.se  
018-67 20 59

 

Publicerad: 31 mars 2017 -