Resursrum

Senast ändrad: 05 september 2017

Samtliga datorer på campus är utrustade med särskilda program som ska underlätta för studenter med läs- och skrivsvårigheter. Resursrum finns på SLU-biblioteket i Ultuna och Umeå. I Alnarp finns två resursdatorer, varav en i Primula, ett bokningsbart grupprum. Den andra resursdatorn finns i datasalen Ladan. Utöver campusprogrammen är resursrummens datorer även försedda med programmen EasyConverter och Screenruler.

Alla studenter (med eller utan beslut om pedagogiskt stöd) kan också få dessa program installerade på sin egen privata dator. Programmen är anpassade för PC och det krävs viss prestanda av din dator för att de ska fungera.

Följande hjälpmedel finns tillgängliga:

 • EasyConverter

  Skannar tryckt text eller till exempel Ms Word, PDF eller HTML till DAISY, MP3, punktskrift och storstil. Finns endast på resursdatorerna på campus. 
 • EasyProducer

  Skapa och spara digitala talböcker av Ms Word-material direkt i Ms Word.
 • EasyReader

  Används för uppspelning av digitala talböcker och annat material i DAISY-format.
 • Gustavas ordböcker

  Ordbok på svenska och engelska med stavningsförslag.
 • Saida

  Hjälpprogram som föreslår ord medan man skriver.
 • Screen Ruler

  Läslinjal som gör det lättare att följa rader när man läser text. Finns endast på resursdatorerna på campus.
 • Stava Rex

  Rättstavningsprogram för svensk text.
 • Spell Right

  Rättstavningsprogram för engelsk text.
 • TorTalk 

  Talsyntes som läser upp all typ av text på skärmen, även pdf och webbsidor. Välj mellan olika svenska och engelska röster. Finns för både PC och Mac. 

Kontakta IT-stöd för att få programmen installerade på din dator.

Sidansvarig: bib-webbredaktionen@slu.se