Databaser och söktjänster

Som anställd eller student har du via SLU-biblioteket tillgång till ett stort utbud av databaser och andra söktjänster.

Det mesta av materialet hittar du också i bibliotekets söktjänst Primo.

Generella databaser och söktjänster

Web of Science, Scopus och ProQuest är stora databaser/söktjänster som täcker breda ämnesområden och innehåller vetenskapligt granskat material.

Google Scholar är Googles egen sökmotor för vetenskapligt material.