Övrigt

Senast ändrad: 28 juni 2016 - slu.se

Övrig kommunikation och publicering

2016

Filmade föredrag från Flora- och faunavårdskonferensen i Uppsala med temat "Allmänhet och vetenskap i naturvårdens tjänst":

  • En gemensam motorväg för biodiversitetsdata. En beskrivning av Sveriges arbete för att främja en infrastruktur för biodiversitetsdata. Ulf Gärdenfors, professor ArtDatabanken SLU
  • Framtiden är här! Om nya möjligheter som rika datakällor öppnar för analys och bevarande av biologisk mångfald. Mattias Obst, docent, institutionen för marina vetenskaper, Göteborgs universitet.
  • Artportalsdata som stöd för utsagor om framtiden. Om lovande möjligheter till förutsägelser av arters förekomst baserat på spontant insamlade fynddata – och om hur vi kan göra dem ännu bättre. Tord Snäll, professor ArtDatabanken SLU

Informationsblad om limniska data inom Svenska LifeWatch

2015

Annual report for 2014

2014

Swedish government proposition: En svensk strategi för biologisk mångfald och ekosystemtjänster (A national strategy for biodiversity and ecosystem services)

Annual report for 2013

4-sidig folder om Svenska LifeWatch

2013

Wremp, A.M. & Gärdenfors, U. 2013. Svenska LifeWatch – här används Artportalens rapporter till naturvård och forskning. Fauna och Flora 108(2): 34–37.

Annual report 2012

2012

Annual report 2011

2011

Annual report 2010

Article by Swedish Research Council.


Kontaktinformation