Skandinaviska vargforskningsprojektet
Skandinaviska vargforskningsprojektet

SKANDULV - Forskning om vargar i Skandinavien

 

Gränsen mellan Sverige och Norge skär genom vargens kärnområde i Skandinavien. Genom det skandinaviska vargforskningsprojektet (SKANDULV) samordnas forskningen om vargens ekologi. SKANDULV initierades i januari 1999.

SKANDULV arbetar med grundvetenskapliga och tillämpade frågeställningar kring vargens ekologi och förvaltning. De huvudsakliga frågorna berör vargens populationsdynamik, rörelsemönster, genetik och ekosystemeffekter. Projektet verkar även för att förmedla vetenskapligt grundad kunskap till förvaltningen och allmänheten i Sverige och Norge.


    Kontakt

Camilla Wikenros, koordinator för SKANDULV

camilla.wikenros@slu.se


Sidan uppdaterad: 2015-10-23. Sidansvarig: camilla.wikenros@slu.se
 
 
 
 

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen