Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Institutionen för skogens produkter

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

SKOGENS PRODUKTER

Nyheter från institutionen

Institutionens verksamhet omfattar forskning, utbildning och information. Forskningen spänner över ett brett område och är uppdelad på sex kompetensområden. Undervisningen omfattar grundutbildning och forskarutbildning samt uppdragsutbildning till näringen.

Institutionen för skogens produkter finns på två olika lokaler inom Ultuna campus i Uppsala. Skogsekonomi, skogspolitik och internationellt skogsbruk finns på Ulls väg 27, övriga på Vallvägen 9C. 

VÄLKOMMEN!

 
Sidan uppdaterad: 2016-04-25.

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen