Sveriges lantbruksuniversitet

Skogsdatalabbet

Skogsdatalabbet är en ny experimentell miljö för tillgängliggörande och analys av skogliga data. Verksamheten syftar till att skapa en kreativ mötesplats som främjar användningen av den senaste tekniken inom 3D-fjärranalys och de data och analysverktyg som förvaltas inom SLU:s miljöanalys.

AnnaLena_490.jpg

Skogsdatalabbet ska bidra till tillgängliggörande och analys av skogliga data och förväntas generera minst två nya innovationer per år, till exempel i form av nya inventeringsmetoder, högre datakvalitet, nya typer av analyser eller nya användare för etablerade analysmetoder.

Kalender
Publicerad: 16 augusti 2017 - Sidansvarig: neil.cory@slu.se