Initierar, stödjer, utvecklar och investerar i innovationer
med bas inom SLU och den gröna sektorn
Initierar, stödjer, utvecklar och investerar i innovationer
med bas inom SLU och den gröna sektorn

SLU Holding

Initierar, stödjer, utvecklar och investerar i innovationer
med bas inom SLU och den gröna sektorn

SLU Holding AB, Uppsala Science Park, 751 83 Uppsala 
Tel: 018-67 25 35, E-post: sluholding@slu.se
Org. nr: 556518-7423