Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Biblioteket

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Låneregler

Innehållsöversikt

Låna
Reservationer
Lån från andra bibliotek - fjärrlån
Lånetider
Material som inte lånas ut
Förnya dina lån
Förnya fjärrinlånade böcker
Försenade/förlorade/skadade böcker
Sekretess

Låna

Alla som har fyllt 18 år är välkomna att låna på SLU-biblioteket. Ta med legitimation för att få ett lånekort som gäller på alla SLU-bibliotek. På några av våra bibliotek kan ditt passerkort eller körkort fungera som lånekort.

Lånekortet är personligt, men beställda böcker kan hämtas ut för annan persons räkning med dennes lånekort.

Du är ansvarig för att återlämna dina lån i tid.

Reservationer

Beställda böcker står på väntehyllan i 4 dagar efter att meddelande om att boken finns att hämta har skickats ut.

Studenter kan inte beställa böcker som finns inne på det egna SLU-biblioteket utan måste själv hämta boken på hyllan.

Lån från andra bibliotek - fjärrlån

När litteratur till forskning och studier inte finns inom SLU-biblioteket lånas den in från andra bibliotek till anställda och studenter vid SLU, samt till kunder enligt speciella avtal. Fjärrinlån görs dock inte på material som finns inom SLU-biblioteket och är utlånat.

Lånetider

 • Monografier: 180 dagar (krävbar efter 30 dagar).
 • Kurslitteratur: 8 dagar.  Förseningsavgift: 10 kr/bok och vardag.
 • Referenslitteratur: 1 dag. Återlämnas senast kl. 10.00 följande dag  eller första vardagen efter helg. Därefter debiteras en förseningsavgift på 20 kr/timme, dock högst 100 kr/bok. Kan inte lånas om eller reserveras.

För studenter med läs- och skrivsvårigheter gäller utökade lånetider.

Material som inte lånas ut

 • Tidskrifter (Lokala avvikelser kan förekomma)
 • Dagstidningar 
 • Kartor
 • Litteratur som är publicerad före år 1900
 • Ömtåligt eller speciellt värdefullt material, t ex handskrifter, planschverk
 • Litteratur från särskilda samlingar

Förnya dina lån

Det går bra att förnya lån om boken inte har beställts av någon annan. Du kan förnya dina lån här, genom att ringa till biblioteket eller skicka e-post. Lån kan förnyas flera gånger under 1 års tid. Därefter måste boken lämnas tillbaka.

Förnya fjärrinlånade böcker

Hör av dig till ditt SLU-bibliotek om du vill förnya böcker som lånats in från bibliotek utanför SLU.

Försenade/förlorade/skadade böcker

 • Påminnelser och kravbrev skickas i första hand som e-post. Tänk på att meddela biblioteket om namn-,adress- och  e-poständringar. Loggar du in på ditt lånekonto kan du själv ändra dina uppgifter.
 • Om materialet trots påminnelser inte återlämnas skickas faktura på vad det kostar att köpa in boken igen, samt en administrativ avgift på 500 kr. Minimibeloppet är 800 kr. Obetald faktura lämnas till inkasso.
 • Om du skadar eller förlorar det du lånat blir du ersättningsskyldig. Även här tillkommer en kostnad på 500 kronor för bibliotekets arbete. Om det skadade/förlorade är en del av ett större verk och delen inte kan köpas separat, är du ersättningsskyldig för hela verket. Normalt slitage räknas inte som skada.

Sekretess

Uppgifter om lån, beställningar och reservationer lämnas inte ut, enligt Sekretesslagen 22 kap §9 (SFS 1980:100, 1989:713).

 

Har du frågor om dina lån?

Foto: Question mark sign by Flickr user Colin Kinner (CC BY-2.0)

Kontakta gärna oss!

Alla bibliotekets kontaktuppgifter

Sidan uppdaterad: 2014-02-03. Sidansvarig: olof.dannberg@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • webbredaktionen@slu.se • Om webbplatsen