Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Biblioteket

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Låneregler

Låna
Fjärrlån
Lånetider
Förnya dina lån
Reserverade böcker
Material som inte lånas ut
Försenade, förlorade eller skadade böcker
Sekretess

Låna

Alla är välkomna att låna på SLU-biblioteket. Ta med legitimation för att få ett lånekort som gäller på alla SLU-bibliotek.  

Lånekortet är personligt, men beställda böcker kan hämtas ut för annan persons räkning med dennes lånekort eller legitimation.

Påminnelser och kravbrev skickas i första hand som e-post. Tänk på att meddela biblioteket om namn-, adress- och e-poständringar. Loggar du in på ditt lånekonto kan du själv ändra dina uppgifter.

Biblioteket skickar ut påminnelser som en service, men du är själv ansvarig för att återlämna lånen i tid. Om du har en skuld så kan du inte låna igen i låneautomaten förrän skulden är betald.

Studenter med läsnedsättningar har rätt till ytterligare service. Läs mer om att låna anpassad litteratur.

För dig som är distansstudent gäller särskilda regler.

Fjärrlån (lån från bibliotek utanför SLU)

När litteratur till forskning och studier inte finns inom SLU-biblioteket lånas den in från andra bibliotek till anställda och studenter vid SLU, samt till kunder med speciella avtal. Inlån görs inte på material som finns inom SLU-biblioteket och är utlånat.

Lånetider

  • Långtidslån: 30-180 dagar (krävbar efter 30 dagar).
  • Korttidslån: 8-30 dagar (krävbar efter 8 dagar).
  • Referenslitteratur: 1 dag. Återlämnas senast kl. 10.00 följande vardag. Därefter debiteras en förseningsavgift på 20 kr per påbörjad timme, dock högst 100 kr/bok. Kan inte lånas om och inte reserveras.
  • Fjärrlån: Lånetiden för böcker som vi lånar in från bibliotek utanför SLU är 30 dagar, men lånet kan krävas in tidigare om det utlånade biblioteket behöver boken.

Förnya dina lån

Det går bra att förnya lån från ett SLU-bibliotek om boken inte har beställts av någon annan. Du kan själv förnya via webben, eller genom att kontakta SLU-biblioteket. Lån kan förnyas flera gånger under 1 år, därefter måste boken lämnas tillbaka. 

Förnya fjärrlån

Kontakta SLU-biblioteket om du vill förnya böcker som lånats in från bibliotek utanför SLU.

Reserverade böcker

Meddelande skickas ut när en beställd bok har anlänt. Beställda böcker står på väntehylla i 4 vardagar. Forskare och anställda i Uppsala och Skara får böcker levererade till institutionen.

Material som inte lånas ut

  • Tidskrifter (Vissa undantag kan förekomma, t ex årsböcker och temanummer)
  • Dagstidningar
  • Kartor
  • Litteratur publicerad före år 1900
  • Ömtåligt eller speciellt värdefullt material (t.ex. handskrifter och planschverk)
  • Litteratur från särskilda samlingar (t.ex. Örtengrenska samlingen, Hernquistsamlingen och samlingen av äldre skoglig litteratur)

Försenade, förlorade eller skadade böcker

Om materialet trots krav inte återlämnas skickas faktura på vad det kostar att köpa in boken igen, samt en administrativ avgift på 500 kr. Minimibeloppet är 800 kr. Obetald faktura lämnas till inkasso. 

Om du skadar eller förlorar det du lånat blir du ersättningsskyldig. Även här tillkommer en kostnad på 500 kronor för bibliotekets arbete. Om det skadade/förlorade är en del av ett större verk och delen inte kan köpas separat, är du ersättningsskyldig för hela verket. Normalt slitage räknas inte som skada.

Sekretess

Uppgifter om lån, beställningar och reservationer lämnas inte ut, enligt Sekretesslagen 22 kap §9 (SFS 1980:100, 1989:713). 

 

Har du frågor om dina lån?

Sidan uppdaterad: 2016-02-03. Sidansvarig: olof.dannberg@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen