Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Biblioteket

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Kontakta oss om publicering

E-publicering och Open Access


Områdesansvarig:
Staffan Parnell
staffan.parnell@slu.se 018-67 13 06

Alnarp:
Jenny Ericsson
jenny.ericsson@slu.se 040-41 50 49

Uppsala:
Taeda Tomic
taeda.tomic@slu.se 018-
67 34 56

Umeå:
Mattias Lennartsson
mattias.lennartsson@slu.se
090-7868594

  

ISBN och ISSN


Ansökan om ISBN till SLU-publikationer bib-isbn@slu.se  

Ansökan om ISSN till SLU-serier
(via Kungl. biblioteket)
http://www.kb.se/om/issn/ansokan-issn/  

  

SLU:s Publikationsdatabas SLUpub 

Generell support-adress: SLUpub-support@slu.se

Alnarp:
Jenny Ericsson
 jenny.ericsson@slu.se 040-
41 50 49

Uppsala:
Moa Hedbrant
moa.hedbrant@slu.se 018-673043

Umeå:
Lisa Almqvist
lisa.almqvist@slu.se 090-7868454

 
Sidan uppdaterad: 2014-03-27. Sidansvarig: jenny.ericsson@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • webbredaktionen@slu.se • Om webbplatsen