Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Biblioteket

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Projekt

Pågående projekt

Avslutade projekt

  • VOA3R - Virtual Open Access Agriculture & Aquaculture Repository: Sharing Scientific and Scholarly Research related to Agriculture, Food, and Environment. Kontaktperson: Staffan Parnell
  • SLUpub - ny publikationsdatabas för SLU Kontaktperson: Staffan Parnell 
  • Pedagogisk digital kompetens: Ett samarbete mellan SLU, Umeå Universitet och universitetet i Vasa med syfte att kartlägga vilken pedagogisk kompetens (PDK) som är nödvändig för att säkerställa hög kvalitet i webbaserad undervisning samt att genomföra kursmoment för att höja PDK his undervisande personal. Kontaktperson: Katarina Evengård
 
Sidan uppdaterad: 2014-10-20. Sidansvarig: olof.dannberg@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen 
Innehåll på webbplatsen: sidansvarig eller webbredaktionen@slu.se • Tekniska problem: it-stod@slu.se