Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Biblioteket

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Projekt

Pågående projekt

  • TILDA-projektet: Flera aktörer inom SLU samarbetar mot två mål: Långsiktigt bevarande och tillgängliggörande av forsknings- och miljöanalysdata, och säker lagring av arbetsmaterial.

    Kontaktperson: Tomas Lundén

Avslutade projekt

Doktorandkurs och workshop i Uganda


Bibliotekets uppdrag utgör en del i det större UD-projektet ”Innovative doctoral education for global food security”, som från SLU:s håll leds av Lotta Hansson

Projektets övergripande målsättning är att stärka forskarutbildningens kapacitet och internationalisering i ett samarbete med Makerere University.

Samarbetet med Makerere University

Biblioteket påbörjade samarbetet med Makerere University Library hösten 2013. Under 2014 genomförde SLU-biblioteket och Makerere University en doktorandkurs och en workshop på plats i Uganda vid olika tillfällen.

SLU-biblioteket har förmedlat concept papers till Makerere University i Uganda:

Kontaktperson: Charlotte Håkansson

 

Ny publikationsdatabas för SLU

 

SLUpub

SLUpub är ett nytt system för registrering av alla SLU-publikationer. Bland annat erfarenheterna från KON, visade att kvaliteten på de bibliografiska posterna i vårt nuvarande system inte höll måttet. SLU:s ledning gav under 2010 biblioteket i samarbete med ledningskansliet uppdraget att upphandla och ta fram ett nytt system.

SLUpub ger bättre funktionalitet, t .ex. kan poster importeras från bibliografiska databaser (WoS-Web of Science, ISI) och systemet kommunicerar med Epsilon (SLU:s publiceringssystem för fulltextpublikationer). Författare och institutioner kommer också kunna ta ut och redovisa publikationslistor på webben och i andra sammanhang. Biblioteket kvalitetsgranskar de bibliografiska posterna.

Kontaktperson:staffan.parnell@slu.se


VOA3R

 

Virtual Open Access Agriculture & Aquaculture Repository: Sharing Scientific and Scholarly Research related to Agriculture, Food, and Environment.

Mellan 2010-2012 pågick det EU-finansierade projektet VOA3R. Biblioteket och Arkiv- och dokumentationsfunktionen arbetade tillsammans med andra europeiska universitet i syfte att skapa en ämnesportal för forskning inom SLU:s ämnesområden.

Hela forskningsprocessen representeras i portalen (från primärdata till publicerade resultat) och de olika användarkategorierna (forskare, studenter och allmänhet) kan bidra till och finna nytta med portalen utifrån sina olika behov. VOA3R ärett verktyg där den som publicerar och den som läser vetenskapligt material kan mötas.

Portalen får sitt material från de öppna digitala arkiv som ansluter sig till tjänsten. En förutsättning  är att forskningen kommuniceras Open Access.  

Kontaktperson: Staffan Parnell


Pedagogisk digital kompetens

 

Pedagogisk digital kompetens: Ett samarbete mellan SLU, Umeå Universitet och universitetet i Vasa med syfte att kartlägga vilken pedagogisk kompetens (PDK) som är nödvändig för att säkerställa hög kvalitet i webbaserad undervisning samt att genomföra kursmoment för att höja PDK his undervisande personal.

Kontaktperson: Katarina Evengård

 

 
Sidan uppdaterad: 2015-09-25. Sidansvarig: kajsa.ragnestam@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen