Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Biblioteket

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Ny publikationsdatabas för SLU

SLUpub – en ny och bättre publikationsdatabas!

SLUpub är ett nytt system för registrering av alla SLU-publikationer. Bland annat erfarenheterna från KON, visade att kvaliteten på de bibliografiska posterna i vårt nuvarande system inte höll måttet. SLU:s ledning gav under 2010 biblioteket i samarbete med ledningskansliet uppdraget att upphandla och ta fram ett nytt system.

SLUpub får bättre funktionalitet, t ex kommer poster kunna importeras från bibliografiska databaser (WoS-Web of Science, ISI) och systemet kommer kunna kommunicera med Epsilon (SLU:s publiceringssystem för fulltextpublikationer). Detta gör att samma post inte ska behöva registreras två gånger. Författare och institutioner kommer också kunna ta ut och redovisa publikationslistor på webben och i andra sammanhang. Biblioteket kommer börja kvalitetsgranska de bibliografiska posterna.

Läs mer om SLUpub och vad databasen kommer att innebära för SLU här!

Välkomna att kontakta jenny.ericsson@slu.se eller staffan.parnell@slu.se vid SLU-biblioteket med eventuella frågor och synpunkter.

 
Sidan uppdaterad: 2014-10-23. Sidansvarig: moa.hedbrant@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen 
Innehåll på webbplatsen: sidansvarig eller webbredaktionen@slu.se • Tekniska problem: it-stod@slu.se