Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Biblioteket

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Ny publikationsdatabas för SLU

SLUpub – en ny och bättre publikationsdatabas!

För närvarande pågår ett projekt med syftet att ta fram ett nytt system för registrering av alla SLU-publikationer. Bland annat erfarenheterna från KON, visade att kvaliteten på de bibliografiska posterna i vårt nuvarande system inte höll måttet. SLU:s ledning gav under 2010 biblioteket i samarbete med ledningskansliet uppdraget att upphandla och ta fram ett nytt system.

SLUpub får bättre funktionalitet, t ex kommer poster kunna importeras från bibliografiska databaser (WoS-Web of Science, ISI) och systemet kommer kunna kommunicera med Epsilon (SLU:s publiceringssystem för fulltextpublikationer). Detta gör att samma post inte ska behöva registreras två gånger. Författare och institutioner kommer också kunna ta ut och redovisa publikationslistor på webben och i andra sammanhang. Biblioteket kommer börja kvalitetsgranska de bibliografiska posterna.

Läs mer om SLUpub och vad databasen kommer att innebära för SLU här!

Projektet genomförs med styrgrupp, projektgrupp och referensgrupp där en dialog finns med alla intressenter kring krav och behov.

Välkomna att kontakta jenny.ericsson@slu.se eller staffan.parnell@slu.se vid SLU-biblioteket med eventuella frågor och synpunkter.

 
Sidan uppdaterad: 2013-01-14. Sidansvarig: moa.hedbrant@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • webbredaktionen@slu.se • Om webbplatsen