Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Biblioteket

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

VOA3R

Virtual Open Access Agriculture & Aquaculture Repository: Sharing Scientific and Scholarly Research related to Agriculture, Food, and Environment.

Mellan 2010-2012 pågick det EU-finansierade projektet VOA3R. Biblioteket och Arkiv- och dokumentationsfunktionen arbetade tillsammans med andra europeiska universitet i syfte att skapa en ämnesportal för forskning inom SLU:s ämnesområden.

Hela forskningsprocessen representeras i portalen (från primärdata till publicerade resultat) och de olika användarkategorierna (forskare, studenter och allmänhet) kan bidra till och finna nytta med portalen utifrån sina olika behov. VOA3R ärett verktyg där den som publicerar och den som läser vetenskapligt material kan mötas.

Portalen får sitt material från de öppna digitala arkiv som ansluter sig till tjänsten. En förutsättning  är att forskningen kommuniceras Open Access.  

 

Projektlänkar

 

 

 

Sidan uppdaterad: 2014-11-05. Sidansvarig: ulla.ekstrom@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen 
Innehåll på webbplatsen: sidansvarig eller webbredaktionen@slu.se • Tekniska problem: it-stod@slu.se