Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Biblioteket

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Publicera

Här hittar du information om open access, bibliometri och publiceringsstrategier. Det finns även utförlig användarinformation och guider till SLU:s öppna arkiv Epsilon och SLU:s publikationsdatabas SLUpub.

Open access

Open access innebär att göra vetenskapligt material fritt tillgängligt online, till exempel i Epsilon. Forskningen blir möjlig att läsa, använda och ladda ner för alla som har en internetuppkoppling. Det har stor betydelse för forskningens framsteg, för utvecklingsländer och inte minst för intresserad allmänhet. Genom att publicera dig open access följer du också rektorsbeslutet där SLU:s forskare uppmanas att publicera open access när det är möjligt.

Bibliometri

Bibliometri är en vetenskap som mäter och analyserar publicering av vetenskaplig litteratur. Man studerar citeringsfrekvens och citeringsmönster och drar slutsatser om bland annat vetenskaplig status. 

Publiceringsstrategier

Genom att använda en publiceringsstrategi kan du öka synligheten för dina publikationer och förbättra chanserna att bli citerad. Att du citeras är en fördel för dig, din forskargrupp, din avdelning och SLU eftersom det tillsammans med antalet publikationer utgör grunddata för olika bibliometriska analyser som används för exempelvis fördelning av forskningsmedel och forskningsutvärdering.

SLU:s publikationsdatabas – SLUpub

SLUpub är SLU:s publikationsdatabas, där allt som publiceras vid universitetet registreras. SLUpub är också ett verktyg för uppföljning såväl inom enheter och fakulteter som inom universitetet i sin helhet. SLUpub är inte en fulltextdatabas utan innehåller data om publikationer. 

SLU:s öppna arkiv – Epsilon 

Samtliga doktorsavhandlingar, självständiga studentarbeten, faktablad och rapporter vid SLU ska publiceras elektroniskt i SLU:s öppna arkiv Epsilon. Du som är forskare vid SLU är dessutom välkommen att publicera alla typer av vetenskapligt och populärvetenskapligt material i Epsilon. Läs rektorsbeslutet om obligatoriet att publicera faktablad och rapporter i Epsilon. 

 
Sidan uppdaterad: 2015-12-22. Sidansvarig: lisa.almqvist@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen