Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Biblioteket

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Publicera

Under rubriken publicera hittar du ingångar till Epsilon - SLU:s arkiv för avhandlingar, studentarbeten och övrigt material. Här finns även en länk till SLU:s publikationsdatabas samt information om Open Access och bibliometri.

Epsilon

Samtliga doktorsavhandlingar och självständiga studentarbeten vid SLU skall publiceras elektroniskt i SLU:s e-publiceringsarkiv Epsilon. Du som är forskare vid SLU är dessutom välkommen att publicera alla typer av vetenskapligt och populärvetenskapligt material i SLU:s öppna arkiv, som också är en del av Epsilon.

SLUpub: SLU:s publikationsdatabas

SLUpub är SLU:s publikationsdatabas, där allt som publiceras vid universitetet registreras. SLUpub är också ett verktyg för uppföljning såväl inom enheter och fakulteter som inom universitetet i sin helhet. SLUpub är inte en fulltextdatabas utan innehåller data om publikationer.

Open Access

Open Access innebär att göra vetenskapligt material fritt tillgängligt online, till exempel i något av Epsilon-arkiven. SLU har sedan 2008 en Open Access-policy där rektor uppmanar forskare att publicera sig Open Access. Läs mer under ingången till vänster. 

Bibliometri

Bibliometri är en vetenskap som mäter och analyserar publicering av vetenskaplig litteratur. Man studerar citeringsfrekvens och citeringsmönster och drar slutsatser om bl.a. vetenskaplig status. Läs mer om bibliometri under denna rubrik. 

 

Mer information

Publicerat senaste veckan i:

Öppna arkivet (avhandlingar och annat vetenskapligt material)
Självständiga arbeten

 

 Intressant om Open Access:

SAGE Open, en granskad vetenskaplig tidskrift inom samhällsvetenskap och humaniora, publicerar nu Open Access-artiklar för 99 USD. Läs mer om både SAGE Open och erbjudandet här.

Ännu en studie bekräftar citeringsfördel för Open Access-artiklar

Artiklar som publicerats Open Access tycks citeras och användas mer än artiklar som ligger bakom prenumerationsbarriärer. Läs om studien här och Läs artikeln här.

FORMAS och Vetenskapsrådet m.fl. finansiärer kräver Open Access (OA)

Antingen kan forskaren parallellpublicera den redan publicerade artikeln i ett öppet arkiv, t.ex. Epsilons öppna arkiv, eller publicera artikeln Open Access i en tidskrift.

Läs mer om FORMAS beslut här.
Läs mer om Vetenskapsrådets beslut här.

Andra svenska finansiärer som kräver Open Access är b.la. Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap (FAS) , Riksbankens Jubileumsfond, Knut och Alice Wallenbergs stiftelse samt Östersjöstiftelsen. 

UNESCO stöder Open Access
www.unesco.org/webworld/en/openaccess

 

Sidan uppdaterad: 2014-01-10. Sidansvarig: jenny.ericsson@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • webbredaktionen@slu.se • Om webbplatsen