Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Biblioteket

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Beställ ISBN

SLU-biblioteket delar ut ISBN-nummer till doktors-, licentiat- och internationella mastersavhandlingar samt vissa rapportserier och enskilda arbeten utgivna vid SLU. SLU-biblioteket delar även ut delnummer i Acta-serien för doktorsavhandlingar.

För att få ISBN-nummer till din publikation kontakta SLU-biblioteket på följande e-postadress:

bib-isbn@slu.se

För att få ISBN och delnummer i Acta-serien för en doktorsavhandling ska du uppge författarnamn, institution, avhandlingens titel och spikningsdatum.

För att få ISBN-nummer till övriga publikationer ska du uppge författarnamn, institution, publikationens titel och serietitel om publikationen ingår i en serie. I sådana fall skall också uppgift lämnas om vilket delnummer i serien som arbetet tilldelats av ansvarig institution.
Observera dock att vissa serier inte har delnummer. Kontakta ansvarig på din institution för att få veta vad som gäller just din publikation.

 
Sidan uppdaterad: 2013-06-18. Sidansvarig: jenny.ericsson@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • webbredaktionen@slu.se • Om webbplatsen