Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Bibliometri

En grundläggande förståelse för bibliometri underlättar för alla som rör sig inom forskningsvärlden. På följande sidor finns information om vad bibliometri är, vilka källor och vertyg du kan använda, om indikatorer som till exempel h-index och Impact Factor samt olika användningsområden för bibliometriska analyser.

Vad är bibliometri?

Bibliometri är en samling metoder för kvantitaiv analys av vetenskapliga publikationer. I en analys används ofta olika bibliometriska indikatorer där grunddata för beräkning är antal publikationer och antal citeringar. Exempel på indikatorer är Impact Factor och h-index. Antal publikationer är ett mått på den vetenskapliga produktiviteten och antal citeringar används som ett mått på det vetenskapliga genomslaget.

Som ett komplement till bibliometri finns alternativa mått - så kallade altmetrics/altmetri - som inkluderar bland annat antal besök och nedladdningar av en publikation.

Hur kan du använda bibliometri?

Som SLU:are har du tillgång till ett antal citeringsdatabaser och tillhörande verktyg. Med hjälp av dessa kan du bland annat se citeringsdata för din egen publicering, få fram vilka artiklar eller tidskrifter som kan betraktas som kärnartiklar (core articles) eller kärntidskrifter (core journals) inom ett specifikt ämnesområde, utvärdera tidskrifter (se även publiceringsstrategier).

Vänd dig till biblioteket!

Kontakta bib-metri@slu.se om du har frågor om bibliometri. Om du vill göra en bibliometrisk analys kan vi beroende på frågeställningens art bistå med det. Ta kontakt  så diskuterar vi vad som är möjligt och upplägget för analysen.

 
Sidan uppdaterad: 2015-12-22. Sidansvarig: marie.strahle@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen