Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Biblioteket

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Rankningslistor

Rankningslistor är omdiskuterade. Rankningen baseras inte enbart på bibliometriska data. Rankningslistorna riktar sig till olika målgrupper (forskare, studenter, utvärderare). Det finns alltid anledning att kritiskt granska bibliometriska analyser och särskilt rankingslistor.

 • Academic Ranking of World Universities (ARWU) 2003-
  Använder publicerings- och citeringsdata och utmärkelser som t.ex. Nobelpris. Från 2007 presenteras även ämnesbaserade listor - Academic Ranking of World Universities by Broad Subject Field. Rankar 500 universitet. Shanghai Jiao Tong Univ.
 • CHE Ranking omfattar CHE University Ranking, CHE Research Ranking, CHE Excellence Ranking och CHE/dapm Employability Rating. CHE Centrum für Hochschulentwicklung, Tyskland.
 • The Leiden Ranking (CWTS)
  Använder citeringsdata från Web of Science. Använder egna bibliometriska indikatorer. Rankar de 500 största universiteten i världen. Center for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands.
 • Times Higher Education 2004-
  Använder ett index där intervjuomdömen från forskare och företag, publicerings- och citeringsdata (från 2010 hämtas de från Web of Science) och universitetens lärartäthet och internationalisering ingår. Rankningen omfattar 200 universitet i USA, Europa, och Asien. Times Higher Education Supplement.
 • Ranking Web of Universities
  Det ursprungliga syftet är inte att ranka institutioner. Den huvudsakliga uppgiften är att främja Open Access-initiativ och elektronisk publicering av vetenskapliga tidskrifter. Rankningen omfattar 4 000 universitet världen över. De indikatorer som används tar hänsyn till bl.a. synlighet på webben (t.ex. i form av antal ingående länkar som en publikation erhållit).
 • Högskolerankingen 2009
  Rankning enligt en modell som är framtagen från näringslivets behov av att kunna rekrytera och vidareutbilda kvalificerad personal och att ta del av den forskning som bedrivs vid universitet och högskolor i Sverige. Sydsvenska Industri- och Handelskammaren
 • URANK
  Indikatorerna tar hänsyn til 1) studenter, med ett antal olika underkriterier, 2) lärare, där bl a andel disputerade lärare och undervisande professorer ger poäng, 3) grundutbildning, där man bl a tar hänsyn till lärartäthet och etableringsgrad på arbetsmarknaden, 4) forskning/forskarutbildning, där bl a andel forskning av lärosätets totala kostnader och andel konkurrensutsatta forskningsmedel vägts in, 5) bibliotek och 6) studentomdöme efter rankningen i Studentspegeln. Data hämtas från Högskoleverket och Statistiska Centrlbyrån. URANK (en association för fria studier av nationella och internationella rankingar av universitet och högskolor).2007-.

 

Thomson Reuters publicerar citeringsanalyser och rankningslistor inom olika ämnesområden

 • ScienceWatch
  Intervjuer, artiklar och rankningar som rör frekvent citerade institutioner inom inom utvalda och aktuella forskningsområden. New Hot Papers, Fast Breaking Papers (uppdateras varannan månad), Emerging Research Fronts, Fast Moving Fronts och Top Topics. Arkiv till in-cites.com och ESI-Special Topics.
 • ISI Highly Cited
  Listar de 250 forskare inom 21 ämnesområden vars tidskriftsartiklar (indexerade i Web of Science) citerats mest under den senaste 20-årsperioden.

Faculty1000 Prime
Presenterar och rankar de viktigaste artiklarna inom biologi och medicin baserat på rekommendationer från ledande forskare inom dessa ämnesområden.

 

 
Sidan uppdaterad: 2015-04-15. Sidansvarig: marie.strahle@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen 
Innehåll på webbplatsen: sidansvarig eller webbredaktionen@slu.se • Tekniska problem: it-stod@slu.se