Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Publicera avhandling

Läs om...

1. Doktorsavhandlingar

2. Licentiatavhandlingar

3. Tryckning

4. Elektronisk publicering 

1. Doktorsavhandlingar

Följande gäller för doktorsavhandlingar vid SLU:

• Samtliga doktorsavhandlingar vid SLU skall enligt rektors beslut (2003-09-18) publiceras elektroniskt i Epsilons öppna arkiv  och ingå i serien Acta Universitatis agriculturae Sueciae. Seriens ISSN-nummer är 1652-6880.
• Samtliga doktorsavhandlingar ska ha ett unikt ISBN-nummer samt ett delnummer i Acta-serien (beställ här).
• Till SLU-biblioteket ska 5 tryckta exemplar av avhandlingen lämnas. Detta ska du som författare ordna. (Undantag Alnarp där repro lämnar avhandlingar till biblioteket)

1.1. Utformning av doktorsavhandling

Utformningen av din doktorsavhandling ska följa SLU:s dokumentmallar. (Läs mer i menyn till vänster)

Layout för Acta-seriens omslag:

• Plats för bild på omslagets framsida
• Kort abstract på omslagets baksida
• Kort beskrivning av författaren på omslagets baksida

OBSERVERA: Doktorander i Umeå som inte trycker sin avhandling hos SLU:s interna tryckeri måste kontakta repro@slu.se för att få det korrekta omslaget till tryckning.

Se exempel på omslagets layout (klicka på bilderna för en större version):

Omslag Acta Omslag Acta

 

1.2 När ska avhandlingen publiceras i Epsilon?

Skicka in din avhandling i Epsilon så snart du har en slutlig version överensstämmande med den tryckta avhandlingen och i god tid före spikning.

1.3 Övrigt

För övriga regler och formaliteter se respektive fakultets webbplats eller läs mer under forskarutbildning på SLU:s webb.

2. Publicera licentiatavhandlingar

Följande gäller för SLU:s licentiatavhandlingar enligt rektors beslut (2003-09-18):

• Alla avhandlingar skall publiceras elektroniskt i Epsilon.
• Till SLU-biblioteket ska 5 tryckta exemplar av avhandlingen lämnas. Detta ska du som författare ordna. (Undantag Alnarp där repro lämnar avhandlingar till biblioteket)

Licentiatavhandlingarna publiceras inte i Acta-serien för doktorsavhandlingar. Vissa institutioner har inrättat särskilda serier för licentiatavhandlingar. Kontrollera med din institution om det finns en lämplig sådan serie. Annars publiceras din licentiatavhandling som fristående enstaka del. Samtliga avhandlingar ska ha ett unikt ISBN-nummer (beställ här).

2.1 Utformning av licentiatavhandling

För utformning av licentiatavhandlingar kan SLU:s dokumentmall användas. (Det är dock inte obligatoriskt att använda mallen för dessa avhandlingar.) För utformning av titelsida och omslag följer du de riktlinjer som gäller om din licentiatavhandling ingår i en särskild serie. I annat fall kan du använda dokumentmallens titelsida som grundmall och ta bort de uppgifter som endast gäller doktorsavhandlingarna (t.ex. ISSN och serietitel). [Läs mer]

2.2 När ska avhandlingen publiceras i Epsilon?

Skicka in din avhandling i Epsilon så snart du har en slutlig version överensstämmande med den tryckta avhandlingen och i god tid före spikning. Licentiatavhandlingar annonseras på institutionernas egna webbsidor.

2.3 Övrigt

För övriga regler och formaliteter se respektive fakultets webbplats eller läs mer under forskarutbildning på SLU:s webb.

3. Tryckning

Kontakta tryckeriet i god tid för att avtala tid angående inlämning av din avhandling för tryckning:

3.1 Avhandlingar till biblioteket

Du som författare ansvarar själv för att din tryckta avhandling, inklusive spikblad, lämnas till SLU-biblioteket. (Undantag Alnarp där repro lämnar avhandling till biblioteket):

• För både doktorsavhandlingar och licentiatavhandlingar gäller att 5 tryckta exemplar ska lämnas till det SLU-bibliotek där disputationen sker (Alnarp, Ultuna eller Umeå).

3.2 Att tänka på inför kontakt med tryckeriet:

• Avhandlingen skickas i pdf-format, kappan och varje artikel i en separat fil. Avhandling som ingår i Acta-serien skall vara namngiven med löpnummer (t.ex. 201043).
Alla doktorander i Umeå som inte trycker sin avhandling hos SLU:s interna tryckeri måste kontakta repro@slu.se för att få det korrekta omslaget till tryckning.
• Varje tryckt kopia av avhandlingen skall innehålla ett spikblad. Spikbladet trycks separat från avhandlingen och läggs av författaren innanför pärmen till varje exemplar före distributionen.
• När du lämnat in delarbeten, särtryck etc. sammanställer tryckeriet en komplett tryckfil. Från denna tryckfil erhåller du ett provtryck (ej korrektur) som du godkänner innan slutlig tryckning. Godkännandet av pärmtryck sker vid samma tillfälle.
• Lämna uppgifter om upplagans storlek, fakturering mm på en särskild beställningsblankett.
• Om problem uppstår med infogning av t. ex. tabeller och diagram i filen, eller vid konvertering av filformat bör institutionens IT-samordnare kontaktas. För hjälp med inscanning av foton/figurer etc. kontakta reproavdelningen på respektive ort under arbetets gång och före uppladdning av pdf-fil i Epsilons publiceringssystem.
• Det är mycket viktigt att tryckeriet får veta hur du kan kontaktas om eventuella problem uppstår under arbetet med tryckfilen.

4. Om elektronisk publicering

Elektronisk publicering i Epsilon är obligatoriskt enligt rektors beslut (2003-09-18). Du som är författare skickar själv in din avhandling för publicering i Epsilons öppna arkiv. Instruktioner finns här. Observera att det måste vara den slutliga versionen av din avhandling.

Avhandlingar som publiceras i Epsilon blir även synliga bland annat via följande databaser och söktjänster:

• Libris - Sveriges nationella bibliotekskatalog
• Primo- SLU-bibliotekets söksystem
• SLU:s publikationsdatabas för årsredovisning
• SLU:s institutioners webbplatser
• Söktjänster på internet

4.1 Vad publiceras i Epsilon?

Sammanläggningsavhandlingar:
Sammanfattningen ("kappan") ska alltid publiceras, eftersom det är du som författare som har fullständig upphovsrätt till denna.
Artiklar som ingår i avhandlingen kan också publiceras men då måste tillstånd vanligen sökas från förlaget/tidskriften där artikeln publicerats.

Sök bland tidskrifter i SLU-bibliotekets tidskriftslista för att se vilket förlag den tidskrift du publicerat i tillhör.

Vid kommunikation med förlaget/tidskriften kan följande formulär användas för att söka tillstånd för att inkludera publicerade artiklar i den elektroniska versionen:

Request to use material included in the electronic version, Doctoral dissertation at SLU (PDF-fil)

Monografiavhandlingar:
Hela avhandlingen publiceras. Om författaren också publicerar avhandlingen hos ett kommersiellt förlag måste författaren tillse att förlaget medger publicering i Epsilon.

4.2 Vad händer när du har skickat in din avhandling i Epsilon?

Avhandlingen hamnar först i en arbetsbuffert endast åtkomlig för systemets redigerare på biblioteket. Därifrån redigeras och berikas inmatade uppgifter innan avhandlingen läggs ut och blir sökbar i Epsilon. Avhandlingen blir även sökbar i LIBRIS, Primo, sökmotorer som Google med flera, samt i ett stort antal elektroniska samlingsarkiv.
 


 

 

Relaterade länkar

Rektorsbeslut för avhandlingar 2003-09-18 (DNR SLU ua 18.9-2650/02)
(pdf-fil)

SLU:s Disputationskalendarium (öppnas i nytt fönster)

Om forskarstudier vid SLU (öppnas i nytt fönster)

Spikade avhandlingar i Skara
Foto:Janne Andersson

Sidan uppdaterad: 2014-01-20. Sidansvarig: jenny.ericsson@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • webbredaktionen@slu.se • Om webbplatsen