Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Biblioteket

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Open access

Den 11:e februari 2008 undertecknade rektor en policy där SLU:s forskare uppmanas att publicera sin forskning Open Access (Dnr SLU ua 11-474/08).

"Open Access på tre minuter":

Vad är Open Access?

Open Access innebär att vetenskapliga resultat på ett kontrollerat vis görs permanent och fritt tillgängliga på internet. Forskningen som publiceras Open Access blir möjlig att läsa, använda och ladda ner för alla som har en internetuppkoppling, även om de inte har råd att betala dyra tidskriftsprenumerationer. Det är av stor betydelse för människor i utvecklingsländer, för en intresserad allmänhet och inte minst för forskningen i sig. 

Hur gör jag mina resultat Open Access?

Det enklaste sättet att göra dina vetenskapliga texter fritt tillgängliga är att deponera dem i ett öppet arkiv - till exempel Epsilons Öppna arkiv. Arkivet tar emot pre-prints och post-prints av vetenskapliga artiklar samt till exempel SLU-rapporter, faktablad och bokkapitel. I många fall har du rätt att deponera dina redan publicerade artiklar i Öppna arkivet. Det kallas parallellpublicering. Ca 70 % av alla förlag tillåter detta. Läs mer om parallellpublicering här.

Ett annat sätt att nå fri tillgänglighet är att publicera sig i en Open Access-tidskrift. Open Access-förlag tar vanligen ut en publiceringsavgift, men sedan är artikeln fri för alla att läsa. Du som är författare behåller dessutom upphovsrätten till ditt material. Läs mer om Open Access-tidskrifter här.

Varför är Open Access viktigt?

  • När fler får tillgång till forskningsresultaten kan de användas i större utsträckning. För utvecklingsländer och allmänhet är det idag svårt att få tag i traditionellt publicerade artiklar, på grund av de höga prenumerationspriserna - något vi som sitter på ett universitetscampus ofta inte märker av. Det är också viktigt för forskningsvärlden att informationen flödar så fritt och snabbt som möjligt.  
  • Offentligt finansierad forskning bör vara tillgänglig för alla. De flesta traditionella förlag har idag höga prenumerationspriser och gör stora vinster, ofta på forskning som finansierats med allmänna medel. Eftersom forskaren överlåter upphovsrätten till förlagen blir universitet och högskolor tvungna att betala för att få tillgång till resultaten av forskning som de själva har finansierat. Med Open Access-publicering kan alla ta del av den forskningen.
  • Din publikation kan bli läst av fler och kan då citeras mer. En majoritet av studier som gjorts visar att Open Access-material citeras mer än traditionellt publicerat material. Här finns en bibliografi med länkar till studier.
 

Relaterade länkar

SLU:s Open Access-policy

Bilaga till SLU:s Open Access-policy

Six things that researchers need to know about open access
(på engelska, av prof. Peter Suber)

SAGE Open, en granskad vetenskaplig tidskrift inom samhällsvetenskap och humaniora, publicerar nu Open Access-artiklar för 99 USD. Läs mer om både SAGE Open och erbjudandet här.

Ännu en studie bekräftar citeringsfördel för Open Access-artiklar:

Artiklar som publicerats Open Access tycks citeras och användas mer än artiklar som ligger bakom prenumerationsbarriärer. Läs om studien här och Läs artikeln här.

Open Access-symbol

Illustration: NoncommercialShare Alike CC-licens av PGRsOnline 

Sidan uppdaterad: 2014-06-27. Sidansvarig: jenny.ericsson@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen 
Innehåll på webbplatsen: sidansvarig eller webbredaktionen@slu.se • Tekniska problem: it-stod@slu.se