Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Biblioteket

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Mer om Open Access

Vad är Open Access?
Med Open Access-publicering menas att forskningsresultat görs fritt tillgängliga på Internet. Läsaren kan kostnadsfritt läsa, citera, ladda ner och skriva ut de vetenskapliga artiklarna. Open Access Overview av Peter Suber, är en bra översikt för den som vill lära sig mer om Open Access.

Hur kan SLU-forskare publicera sig Open Access?
Som SLU-forskare kan du medverka till Open Access-publicering och samtidigt öka spridningen av dina publikationer genom att antingen publicera dig i fritt tillgängliga Open Access-tidskrifter, eller genom att parallellpublicera dina artiklar i ett öppet arkiv. SLU har Epsilons öppna arkiv, ett institutionellt arkiv för material som producerats av forskare inom SLU.

DOAJ - Directory of Open Access Journals
När man publicerar i fritt tillgängliga Open Access-tidskifter blir de publicerade artiklarna genast fritt tillgängliga på Internet och författaren behåller delar av upphovsrätten. DOAJ listar tusentals fritt tillgängliga kvalitetsgranskade vetenskapliga tidskrifter som är tillgängliga Open Access.

BioMed Central
BioMed Central är ett kommersiellt förlag som ger ut Open Access-tidskrifter. SLU är stödmedlem av BioMed Central och SLU:s forskare får 15 % rabatt vid publicering via BioMed Central. Se vilka SLU-forskare som publicerat via BioMed Central här. BioMed Central är numera uppköpt av Springer.

PLoS - Public Library of Science
PLoS är en organisation utan vinstintresse som med mycket goda framgångar har startat flera tidskrifter inom biologi och medicin. Tidskriften PLoS Biology startades 2003, har idag en impact factor på 14.3, och är bland de tio främsta tidskrifterna inom allmänbiologi.

SHERPA RoMEO
Vid parallellpublicering publiceras en artikel i en traditionell tidskrift och arkiveras dessutom i ett öppet digitalt arkiv. SLU har Epsilons öppna arkiv där forskare kan deponera sina forskningsresultat. I en traditionell tidskrift kan publicerade artiklar endast bli åtkomliga via prenumerationer, t.ex. via bibliotekens tidskriftsprenumerationer. Genom att dessutom deponera artikeln i Epsilons öppna arkiv får fler möjlighet att nå och ta del av forskningsresultaten.

Tidskriftsförlagen har olika policy för parallellpublicering i arkiv. För att ta reda på vad just din tidskrift har för policy kan du gå in på SHERPA/RoMEO - Publisher copyright policies & self-archiving. Där finns en förteckning över de flesta förlag och tidskrifter, och deras policy till annan publicering, t.ex. på forskarens egen webbplats eller i universitetets arkiv. 70 % av alla förlag tillåter författare att publicera en kopia av sin artikel i ett öppet arkiv mot vissa villkor.

Tilläggsavtal - Author Addendum
I vissa fall krävs att författaren använder ett tilläggsavtal för att behålla rätten att även deponera din artikel i Epsilons öppna arkiv och på så sätt göra den mer tillgänglig. Du kan använda SPARC:s tilläggsavtal och bifoga detta till förlagets publiceringskontrakt. Läs SPARC:s information om hur avtalet används.

Ett alternativ till traditionella publiceringsavtal är att erbjuda sitt verk under en Creative Commons-licens. Genom det behåller författare rätten till sina artiklar, men tillåter andra att ladda ner, återanvända, skriva ut, modifiera, distribuera och kopiera artiklarna, så länge som författaren och källan anges. När licensen gäller krävs inget tillstånd från författaren eller förlaget. Creative Commons har information om sina licenser här.

 

Stöd för Open Access - nationellt och internationellt

Berlindeklarationen
Berlindeklarationen (PDF-fil) skapades efter en konferens som hölls i Berlin 2003, med forskare och andra intresserade. Här kan du läsa mer om Berlindeklarationen.

Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)
SUHF har tagit ställning för Open Access genom att år 2004 skriva under Berlindeklarationen.

Vetenskapsrådet och Formas kräver Open Access
Både Vetenskapsrådet och Formas kräver att forskare som från och med 2010 beviljas forskningsmedel från dem publicerar sitt material Open Access. Läs mer om Vetenskapsrådets regler och Läs mer om FORMAS regler, kapitel 4.3.1 i handboken. 

ScieCom - Svenskt resurscentrum för vetenskaplig kommunikation
ScieCom info  är ett nordiskt/baltiskt forum för frågor rörande vetenskaplig publicering och finansieras av NordBib.

Lärosäten
Några kända lärosäten som infört obligatorium för open access-publicering av allt sitt vetenskapliga material är till exempel Harvard Faculty of Arts and Sciences, Harvard Law School, Stanford School of Education och MIT.

 

Fulltextarkiv

Epsilons öppna arkiv är ett av många fulltextarkiv världen över! Här följer några andra arkiv:

OAIster
OAIster är en söktjänst för över 1100 fritt tillgängliga fulltextarkiv världen över. Produceras av Univ. of Michigan Digital Library Production Services, USA.

BASE - Bielefeld Academic Search Engine
BASE - Bielefeld Academic Search Engine är en multidisciplinär webbsöktjänst för vetenskapliga informationskällor och fulltextarkiv, där även SLU:s arkiv Epsilon ingår.

NARCIS
NARCIS ger fri tillgång till forskningsmaterial från holländska universitet via en gemensam söktjänst.

Uppsök
Uppsök innehåller svenska examensarbeten och uppsatser i fulltext.

 

Informationsmaterial

Open Access Information. Material om Open Access, bakgrund, upphovsrätt mm. (svenska)

En kortfattad historik om Open Access på engelska, Timeline of the Open Access Movement, av Peter Suber (SPARC).

Kontakt

Vill du veta mer om Open Access och/eller parallellpublicera dina artiklar i Epsilons öppna arkiv? Kontakta någon av oss som arbetar med den elektroniska publiceringen på biblioteket!
Eller börja deponera dina artiklar direkt via den här länken: Epsilons öppna arkiv.

 

Open Access-symbol

Illustration: AttributionNoncommercialShare Alike Some rights reserved by AJC1

Sidan uppdaterad: 2014-11-10. Sidansvarig: jenny.ericsson@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen 
Innehåll på webbplatsen: sidansvarig eller webbredaktionen@slu.se • Tekniska problem: it-stod@slu.se