Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Biblioteket

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Publicera i Öppna arkivet

Vad kan jag publicera i Epsilons Öppna arkiv?

Som forskare vid SLU kan du publicera avhandlingar, vetenskapliga och populärvetenskapliga artiklar, böcker, bokkapitel, konferensbidrag, rapporter, faktablad med mera i Öppna arkivet. Även introduktionsuppsatser från doktorandutbildningarna publiceras i arkivet.

För information som specifikt rör publicering av avhandlingar, se denna sida.

Genom att publicera i Öppna arkivet gör du dina texter fritt tillgängliga på nätet för alla intresserade. Tack vare att Epsilon kommunicerar med många andra system blir texterna sökbara i de stora sökmotorerna (Google m.fl.) och i till exempel LIBRIS och Primo.

Genom att publicera i Öppna arkivet följer du också SLU:s Open Access-policy, där rektor uppmanar SLU:s forskare att publicera sig Open Access.

Läs mer om policyn och Open Access här.

 
Sidan uppdaterad: 2013-10-15. Sidansvarig: jenny.ericsson@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • webbredaktionen@slu.se • Om webbplatsen