Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Biblioteket

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Publicera i Epsilon (student)

I enlighet med rektors beslut, ansvarar från och med 1:e januari 2012 institutionernas administratörer för publicering av studentarbeten.

Det betyder att du som är student fortfarande ansvarar för formatering av ditt studentarbete, i enlighet med mallar och skrivinstruktioner för självständiga arbeten (se länk i högermenyn). Men för själva deponeringen av studentarbeten i Epsilon ansvarar från och med 1:e januari 2012 bara institutionernas administratörer.  

 

Formatera ditt självständiga arbete

Det här ska du som är student tänka på när du färdigställer ditt arbete:

  1. Redigera och formatera ditt examensarbete i enlighet med motsvarande Mallar och skrivinstruktioner för självständiga arbeten.
  2. Var särskilt uppmärksamUppgifter som ska ingå i framsida och titelsida för självständiga arbeten. Dessa uppgifter är obligatoriska på hela SLU. Observera att din institution kan ha beslutat om ytterligare uppgifter. Hör med din handledare om du är osäker. 
  3. När du har formaterat ditt examensarbete enligt ovan, skapa en PDF-kopia av dokumentet.    
  4. När du är klar med steg 1-3, skicka examensarbetet till examinator. När ditt arbete är godkänt kommer examinator att skicka det vidare till en administratör för publicering i Epsilon.   

 

 

Rektors beslut om självständiga arbeten:

Riktlinjer för självständiga arbeten (examensarbeten), upphovsrätt och publicering inom utbildning vid SLU
(2011-07-01) (pdf)

Framsida och titelsida för självständiga arbeten (examensarbeten) vid SLU (2009-01-26)  (pdf)

Lästips:

Om självständiga arbeten 
 (ur SLU:s regelsamling, se s.28ff)


SLU-bibliotekets handledning:

SLU-bibliotekets Sök- och skrivguide

 

Ordet Internet skrivet på asfalt
Foto: transCam, CC-licens

Sidan uppdaterad: 2012-12-17. Sidansvarig: jenny.ericsson@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • webbredaktionen@slu.se • Om webbplatsen