Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Biblioteket

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Publicera studentarbeten (kursledare)

I enlighet med rektors beslut ansvarar från och med 1 januari 2012 institutionernas administratörer för publicering av studentarbeten.

Det betyder att studenterna fortfarande ansvarar för formatering av deras självständiga arbeten, i enlighet med mallar och skrivinstruktioner för självständiga arbeten. Men för själva deponeringen av studentarbeten i Epsilon ansvarar från och med 1 januari 2012 institutionernas administratörer.

Administratörerna i sin tur ska få de slutgilitgt godkända arbetena från respektive kursledare. Läs rektorsbeslutet och se arbetsgången via länken i högermenyn!

Om ett arbete behöver förses med ett tidsembargo gäller följande:

Embargo upp till 6 månader ska beslutas av resp. institutions prefekt.

Embargo upp till 12 månader ska beslutas av fakultetens vicedekan.

Administratör lägger sedan in arbetet som vanligt i Epsilon och ställer där in datum för embargotiden. Information om arbetet blir då synlig direkt, men själva filen kan inte öppnas förrän tiden löpt ut.

 
Sidan uppdaterad: 2013-05-08. Sidansvarig: jenny.ericsson@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • webbredaktionen@slu.se • Om webbplatsen