Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Biblioteket

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

SLUpub

SLUpub är SLU:s publikationsdatabas, där allt som publiceras vid universitetet samlas. Här finns information om vad systemet innebär för SLU och dig som anställd och kontaktuppgifter till oss som arbetar med databasen.

    Logga in i SLUpub
        SLUpub guider och hjälp

 

Aktuella deadlines

23 mars:
Sista datum för registrering av samtliga SLU-publikationer från 2015.

 

Vad är SLUpub?

SLUpub är SLU:s publiceringsdatabas, där allt som publiceras vid SLU registreras. Systemet används bland annat för intern uppföljning och medelstilldelning och fungerar också som ett verktyg som gör det enkelt att visa upp sin forskning på webben. En annan viktig del är att publikationsdatan från SLUpub levereras till det nationella systemet SwePub.

Vad behöver du som forskare göra?

I SLUpub registrerar du som forskare vid SLU alla de texter du publicerar, både vetenskapligt material och populärvetenskapligt. Att de publikationer som inte riktar sig direkt till forskarsamhället behöver vara väl dokumenterade är viktigt inte minst eftersom universitetens samverkan med övriga samhället betonas mer och mer både nationellt och internationellt.

Det du registrerar och förser med fulltext kan du välja att direkt föra över till SLU:s open access-arkiv Epsilon. Läs mer om hur SLUpub och Epsilon kommunicerar här.

Via den publika sökfunktionen är det enkelt att få ut listor på sin egen eller sin institutions publicering.

Noggrann granskning ger hög kvalitet

Registrerade publikationer granskas av biblioteket innan de slutgiltigt läggs in i systemet, för att säkerställa att all data kring publikationen stämmer. Vissa institutioner har tillsatt så kallade enhetsgranskare i systemet. De kontrollerar särskilt uppgifter som till exempel institutionstillhörighet, vilket snabbar på flödet i systemet och underlättar bibliotekets slutgranskning. Att institutionstillhörigheten är rätt är en nyckel när underlag för medelsfördelningar, utvärderingar etc tas ur systemet. Vissa enhetsgranskare registrerar alla publikationer i forskarnas ställe.

Biblioteket står för administration och support

SLU-biblioteket står för all administration och support kring SLUpub. Vänd dig till oss när du har frågor!

 
Sidan uppdaterad: 2016-03-14. Sidansvarig: moa.hedbrant@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen