Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Biblioteket

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

SLUpub

SLUpub är SLU:s publikationsdatabas. Här samlas allt som publiceras vid universitetet. På den här sidan finns information om vad systemet innebär för SLU och dig som anställd och kontaktuppgifter till oss som arbetar med databasen.

    Logga in i SLUpub
        SLUpub guider och hjälp


Varför SLUpub?

SLUpub är ett system som syftar till att åstadkomma en heltäckande bibliografisk kontroll över SLU:s publicering. Bland annat görs det kopplingar mellan författares SLU-identiteter och publikationerna, vilket är viktigt för både stora universitetsövergripande utvärderingar såväl som mindre uppföljningar. Varje universitet som vill vara framgångsrikt i konkurrensen om forskningsmedel i framtiden måste ha fullständig överblick över sin vetenskapliga publicering. SLUpub kommer att bli helt avgörande för SLU:s del i detta avseende.

Vad behöver du som forskare göra?

I SLUpub registrerar du som forskare vid SLU alla de texter du publicerar, som till exempel vetenskapliga artiklar, böcker, rapporter, faktablad, konferensbidrag etc. Om din publikation finns registrerad i Web of Science kan du enkelt importera den därifrån till SLUpub. Även de publikationer som inte riktar sig direkt till forskarsamhället måste vara väl dokumenterade eftersom universitetens samverkan med övriga samhället betonas mer och mer både nationellt och internationellt. Därför är det viktigt att även populärvetenskap registreras i SLUpub.

Det du registrerar och förser med fulltext kan du välja att föra över automatiskt till Epsilons öppna arkiv. Du behöver alltså inte registrera dina publikationer på två ställen. Läs mer om hur SLUpub och Epsilon kommunicerar här.

Ganskning på institutionsnivå

Vissa institutioner har administratörer som tillsatts som så kallade enhetsgranskare i systemet. De granskar institutionens publikationer vad gäller uppgifter som till exempel institutionstillhörighet, vilket snabbar på flödet i systemet och underlättar bibliotekets slutgranskning. Korrekt angiven institutionstillhörighet är en nyckel när underlag för medelsfördelningar, utvärderingar etc. tas ur systemet.

Vissa enhetsgranskare registrerar alla publikationer i forskarnas ställe.

Vad händer med det som registreras?

Det som registreras i SLUpub kan användas för statistik och i utredningar och utvärderingar på olika nivåer, till exempel framtida KoN. Det exporteras också till den nationella databasen Swepub. Om så önskas kan registreringarna göras synliga på institutionshemsidor.

Att du som forskare noggrant och korrekt registrerar dina publikationer i SLUpub är därmed mycket viktigt. Registrerade publikationer kan ses som valutan i systemet – det som avgör om en forskare eller enhet blir rättvist bedömd.

 

SLUpub

 

Sidan uppdaterad: 2015-05-05. Sidansvarig: moa.hedbrant@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen 
Innehåll på webbplatsen: sidansvarig eller webbredaktionen@slu.se • Tekniska problem: it-stod@slu.se