Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Biblioteket

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Upphovsrätt och Epsilon

Nedan följer kortfattad information om upphovsrättsfrågor i anknytning till publicering i SLU:s arkiv Epsilon.

Vad gäller för avhandlingar?

För både doktorsavhandlingar och licenciatavhandlingar gäller att de enligt rektorsbeslut (2003-09-18) skall publiceras i Epsilons öppna arkiv. 

Sammanläggningsavhandlingar:

Det är du som författare som har fullständig upphovsrätt till sammanfattningen ("kappan"). Den ska alltid (enligt rektorsbeslut) publiceras i Epsilons Öppna arkiv. För de artiklar som ingår i avhandlingen måste du dock ha tillstånd från förlaget/tidskriften där artikeln publicerats eller accepterats innan du kan parallellpublicera dem (också i Epsilons Öppna arkiv).

Monografiavhandlingar:

Hela monografin ska publiceras i Epsilon. Som författare har du fullständig upphovsrätt till hela avhandlingen såvida den inte publiceras vid ett förlag. Ansök i så fall om tillstånd från förlaget att publicera i Epsilon.

Vad gäller för artiklar?

När en artikel publicerats i en traditionell tidskrift skrivs normalt hela den ekonomiska upphovsrätten över på förlaget. Varje förlag har sina egna regler för hur du som författare får använda artikeln efter det. För att du ska kunna följa t.ex. SLUs Open Access-policy krävs att ditt förlag tillåter parallellpublicering. Ca 70 % av förlagen tillåter nu detta i någon form utan att extra avtal behöver skrivas. SLU-biblioteket kan hjälpa dig kontrollera dina rättigheter!

Vad gäller för självständiga arbeten?

Det ingår i utbildningen vid SLU att publicera det avslutande självständiga arbetet elektroniskt i Epsilons arkiv för studentarbeten. Detta är obligatoriskt enligt ett rektorsbeslut taget 2007-06-18 och gäller för alla orter och alla självständiga arbeten fr.o.m. höstterminen 2008.

Epsilons arkiv för studentarbeten har policies för data, innehåll och bevarande. Läs mer 

 

Läs mer

Du kan läsa mer allmänt om upphovsrätt i till exempel bibliotekets handledning Sök- och skrivguiden:

SLU-bibliotekets Sök- och skrivguide

 


Foto: El Mariachi 94, CC-licens

Sidan uppdaterad: 2012-08-20. Sidansvarig: jenny.ericsson@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • webbredaktionen@slu.se • Om webbplatsen